Opravený kostel připomene odsun

Autor: Bohumil Zeman
Zdroj: MF Dnes, příloha Karlovarský kraj
Dne 9. 6. 2004

Odsun sudetoněmeckých obyvatel Slavkovského lesa a zánik mnoha místních sídel připomene expozice v opraveném kostele svatého Petra a Pavla v Kostelní Bříze. Zdevastovanou památku z patnáctého století už od loňska rekonstruuje Nadace pro děti. Zatím tu prostavěla pět milionů korun.

„Sami ještě nemáme přesnou představu o tom, co všechno by v kostele po rekonstrukci mohlo být. Uvažujeme o jakémsi multimediálním zařízení s dokumenty o osídlení a vysídlení. Kostel s pódiem a hledištěm by měl sloužit i pro pořádání kulturních akcí,“ řekl předseda nadace Vladimír Číhal.

Během několika dnů pošle nadace do oběhu letáky se stručnou historií památky, jejím budoucím využitím a shrnutím probíhajících oprav. Kostel má novou střechu, okapy a kanalizaci, stavbaři sešroubovali věž, vyměnili trámy a podhledy vnitřního stropu a posílili základy. „Teď se opravuje věnec kolem věže a tím skončí první etapa rekonstrukce,“ poznamenal Číhal. Na dokončení oprav bude nadace potřebovat ještě asi devět milionů korun. O peníze požádala například na krajském úřadě, část si i půjčila. Nyní se chystá oslovit krajany a potomky zdejších rodáků, kteří žijí v zahraničí. V srpnu by měla v kostele začít další fáze oprav zdí, oken a interiérů.

Výstava s názvem Zaniklé obce Sokolovska je v těchto dnech k vidění v sokolovském zámku. Má připomenout desítek vesnic, osad a samot, které zmizely po vysídlení sudetských Němců a kvůli masivnímu příchodu armády do pohraničí. „Ještě dnes se lidé setkávají s ruinami, zbytky staveb a zajímají se o jejich původ. Jim by tato výstava měla na otázky odpovědět,“ řekl jeden z autorů výstavy Jiří Beran.