Památkáři: Zachraňte, co se zachránit dá

Autor: Bohumil Zeman
Zdroj: MF Dnes, příloha Karlovarský kraj
Dne 6. 4. 2005

Ze zchátralého zámku v Kostelní Bříze by měl podnikatel Lukman Lukmanov zachovat aspoň to, co z kulturní památky zbylo. „To je naše priorita,“ říká památkářka z Městského úřadu v Sokolově Jiřina Růžičková.

Rozhovor

Jak chce Lukmanov zámek nebo jeho pozemek využít?
Budeme mít schůzku s člověkem, který pro Lukmanova dělá projektovou přípravu obnovy, opravy a budoucího využití objektu. Jeho přáním je na místě původního zámku postavit něco jako typický francouzský zámeček. S tímto návrhem by měl problémy, protože bychom trvali na zachování aspoň části konstrukcí. Zámek je navíc součástí památkově chráněného areálu.

Vyjmout zámek ze seznamu památek tedy nelze?
Bylo by to možné na základě všech posudků, pokud dospějí k závěru, že není možné objekt nebo zbývající ruiny zachránit. Projektový návrh by ale stejně musel odpovídat tomu, co tam kdysi existovalo. Dům by nemohl být naprosto cizorodým prvkem v areálu.

Jak by tedy novostavba měla podle vás vypadat?
Měla by se co nejvíce podobat zámečku, který tam stál. Může mít různé kamenné výzdoby. Ale nemohli bychom připustit věžičky a prvky, které do té krajiny nepatří.

Co je tedy vaší prioritou?
Aby zůstalo zachováno co nejvíce z těch hlavních konstrukcí. Budeme trvat na tom, aby se hlavní vchodová zeď přezdila, dozdila a opravilo se to, co je zvětralé.

Demolice tedy nepřipadá v úvahu?
Demolici musí předcházet řízení s námi a náš souhlas. My rozhodujeme na podkladě posudků odborné památkové péče. To vše je dlouhý proces.

Jak jste zámek hlídali, když je zdevastovaný?
Na objektu se střídali vlastníci. Ti předposlední se snažili budovu zabezpečit, aby nedocházelo k obrovskému chátrání. Jenže objekt už byl tak zničený, že už nešlo zachránit, co by se dalo zachránit před lety. Kontaktovali jsme vlastníky, pomáhali jsme jim, ale neměli peníze.