Hřbitov začíná být hřbitovem

Vloni započaly práce na opravě zídky hřbitova, letos byly ukončeny. Přesto jsme zaznamenali, že jisté nedostatky se vloudily: nově osazená vrata v hlavní bráně hřbitova se ukázala příliš těžká pro subtilní panty a bylo nutné zdivo v jejich okolí odbourat a osadit panty robustnější. Nyní už jsou vrata osazena správně a i když jsou zatím v igelitovém obalu, tušíme v něm něco velmi hezkého. Ze silnice je další brána, jejíž využití zřejmě nebude tak aktuální, využívanější ale bude brána směrem ke kapli, jejíž rekonstrukce je na spadnutí.

Krajina v okolí hřbitova doznala za poslední léta velikou změnu, zmizely výmoly a neproniknutelné křoviny prostoupené bolševníkem. Výhled ze hřbitova je pěkný. O hřbitov se zatím stará zahradník, který také navrhl jeho uspořádání. Příští léta se o areál již bude starat město Březová. Povšiměme si keři ohraničené plochy v rohu vlevo před zadní bránou ke kapli, je to budoucí urnový háječek. Již nyní může být popel zemřelých uložen v urně například pod kamennou desku. Je nutné starat se o zachování piety tohoto místa a zamezit např. projížďkám mládeže na kole či působení vandalů.

Můžeme se těšit na krásná letní odpoledne strávená na vycházce historickou částí Kostelní Břízy se zastávkou na hřbitově, kde můžeme i posedět na pevně ukotvených lavičkách. Kostel se hřbitovem je pýchou každého sídelního útvaru, a tedy i Kostelní Břízy, musíme si je chránit. Organizace provozu na hřbitově ještě není pevně stanovena, ale jistá omezení budou patrně nutná.

Novinka: fotografie.

Nadace pro děti získala stavební povolení na další opravy kostela.