Rok 2008 – vánoce na Kostelní Bříze

Letošní vánoce 2008 byly opravdu vyjímečné. Alespoň pro obyvatele Kostelní Břízy a pro obdivovatele této vesnice (a jejího léta zanedbávaného kostela sv. Patra a Pavla), kteří 19. 12. přišli na Vánoční koncert, pořádaný Nadací pro děti. Bylo to po asi 62 letech poprvé, co se zde lidé sešli a dokonce se posadili, aby si poslechli nádhernou hudbu a zpěv. Dne 19. 12. v 16.30 nás mile překvapil Petr Rojík (elektronické klávesy) a Věra Smržová (zpěv) svým vystoupením, na jehož programu byly např. staročeská duchovní píseň Soudce všeho světa, Bože, Ave Maria, Agnus Dei, Nabucco, Dvořákova Biblická píseň č.5. A hlavně – společné zpívání vánočních koled.

Atmosféra byla sváteční a dojemná. Snad všichni si uvědomili historický význam tohoto dne.

Zásluhou šikovných a hodných lidí (z vesnice jmenujem hlavně pana Tkáče, pana Chalupa staršího, přespolního pana Reháka) jsme si sváteční večer užili bez průvanu, mohli jsme se posadit do pohodlných židlí v improvizovaném hledišti a sledovat koncert na (improvizovaném) dřevěném jevišti. Svítily svíce a vonělo chvojí, skutečně vánoční čas. Poděkování patří také milým učinkujícím, paní Smržové a panu Rojíkovi. Možná se příští rok sejdeme zase.