Oživení parku

Oznámení v parku

Oznámení v parku

Město Březová získalo dotaci na revitalizace neboli oživení zámeckého parku v Kostelní Bříze. Dotace přijde z strukturálních fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí. Její výše je 1,062 mil. Kč. Celkové náklady na oživení parku jsou 1,158 mil. Kč. Práce v parku provede firma Profipark pana Tomáše Tlamky. Dobrá zpráva je, že práci firky Profipark můžete kontrolovat celý podzim na vlastní oči.

Jaké je zadání celé akce? V rámci revitalizace budou odstraněny poškozené, neperspektivní a jinak rizikové stromy, potřebné stromy budou ošetřeny, celý park bude vyčištěn (odstranění listí, vytrvalých plevelných bylin a náletových dřevin). Na závěr dojde k dosadbě dřevin, přičemž významným prvkem bude navrácení vzácné dřeviny sekvojovce obrovského, vybudování jednoduchých štěrkových cest a osázení zelených ploch.

Jeden z nejěvtších stromů v parku

Jeden z největších stromů v parku

Práce v parku byly zahájeny 1. 8. 2009 a jejich předpokládané ukončení bude o tři měsíce později, 1. 11. 2009.

Starosta Březové Miroslav Bouda je v Deníku citován takto: „Iniciativa vznikla na základě popudu místních patriotů. Škoda, že to není v symbióze s opravou zámku. Ten je však v privátním vlastnictví a jeho stav může posoudit každý návštěvník. Park je ovšem dle mého názoru ojedinělý.“

Přimhouřené oči...

Přimhouřené oči...

Stromořadí

Stromořadí

Napsat komentář