Na Silvestra

Mezi doporučené zajímavosti v okolí obce jsme zařadili bývalou výsypku Silvestr a vytvořili jsme jí stránku výsypka Silvestr. Najdete ji po pravé straně silnice Dolní Rychnov-Březová. Po levé straně (dnešní lesopark) je rovněž oblast Silvestr… a pak aby se v tom někdo vyznal. Na té pravé straně je již provedena část plánované rekultivace, tj. napravení následků těžby hnědého uhlí. Je hotovo několik cest, odvodnění atp. Zajímavé je ale popojít o něco dál k měsíční krajině. Více o tom na stránce výsypky Silvestr.

Fotografie

Několik fotografií z bývalé výsypky Silvestr, jejíž část je právě rekultivována. Další, včetně popisu, najdete na stránce výsypky.