Škodlivé odpady v areálu kasáren v Černém Mlýně

V novinách je možné se dočíst o tom, že v areálu bývalých kasáren v Černém Mlýně jsou skladovány plastové odpady, jež tam navezla firma DERTER s.r.o.:

V této věci nedávno rozhodl Nejvyšší správní soud. Mimojiné se vyjádřil ke složení odpadů na zmíněném místě.

Nejvyšší správní soud rozhodl v právní věci žalobkyně DERTER s. r. o. proti žalovanému Ministerstvo životního prostředí proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 11. 2012, č. j. 1741/530/12/Zm; 86648/ENV/12, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2017,
č. j. 6 A 22/2013 – 118, takto: rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2017, č. j. 6 A 22/2013 – 118, se zrušuje a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Odůvodnění

[1] Žalobkyně, společnost zabývající se nakládáním s odpady, se měla svým jednáním dopustit několika správních deliktů, neboť v provozovně na par. č. 336 v katastrálním území Citice a ve skladu na par. č. 194/3 v katastrálním území Tisová skladovala odpady a nakládala s nimi v rozporu se schváleným provozním řádem. Dále dovážela odpad v podobě plastové drti ze skladu Tisová na pronajatý pozemek, zde ho míchala s popílkem a tuto směs rozhrnovala, aniž by k tomuto pozemku měla povoleno nakládání s odpady.

[21] Pro závěr plynoucí z těchto rozhodnutí, že směs ImplevuStab je odpadem, poskytuje správní spis (zejména skutková zjištění o provedených měřeních) dostatečný podklad, takže jej lze bez potíží ověřit. Dle protokolu ze dne 30. 3. 2012, číslo 335/2012, který obsahuje chemické složení hmoty odebrané z několika míst na dotčeném pozemku, byly překročeny nejvyšší přípustné hodnoty některých škodlivých látek (například arsenu, kadmia, EOX, či olova).

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (PDF)