Hospoda Kamčatka

Na Kamenici se v hospodě změnil nájemce a nově se hospůdka jmenuje Kamčatka. Informace najdete na jejím Facebooku.