Na Kladskou po silničkách Slavkovského lesa

  • Délka: 50 km
  • Náročnost: trať je vhodná pro každého, kdo se občas hýbe
  • Pamětihodnosti: štola Jeroným, zaniklá obec Čistá, Kladská (naučná stezka, architektura, příroda, hospoda) , bývalá obec Krásná Lípa (židovský hřbitov)

Kladská je jedném z hlavních bodů Slavkovského lesa a každý jeho návštěník by ji měl vidět. Na Kladské je veliký Kladský rybník se stříbřitou hladinou obklopený zdravými jehličnany, které už rostou v přírodních rezervacích. Kolem rybníku vede po dřevěných lávkách naučná stezka s informačními tabulemi.

Z Kostelní Břízy vede na Kladskou mnoho cest. Ta, která vede přes Prameny a Lazy, je vhodná pro cyklisty na horských a krosových kolech.

Z Kostelní Břízy vyrazíme do kopce směrem na Rovnou, sjedeme k potoku a osadě Bystřina. Na první křižovatce pokračujeme po hlavní směrem k obci Rovná. Mohli bychom také odbočit doprava směrem k přehradě Krásná Lípa; tamtudy se však vrátíme. Čeká nás dlouhý kopec plný serpentin. I Rovná leží na kopci. Až nad ní je skutečně rovná náhorní plošina. 100 metrů kolmo napravo od silnice je letitě s kvalitním asfaltovým povrchem.

Jelikož chceme jet přes bývalou obec Čistá, nepojedeme lesem okolo Bílé hájenky. Pojedeme proto po silnici dolů až na křižovatku. Doleva je to do údolí Vítkov, doprava je obec Podstrání. Tímto směrem se vydáme, obec projedeme a vyšlápneme lesní stoupání po silnici.

Po vyjetí z příkorvu smrků se před námi rozlehne rozsáhlá louka, na které se na zelené trávě pase skot. Hned vpravo za lesem je polorozpadlý zemědělský statek. Zajímavější je výhled na levou stranu. Leží tam rybníky a výše nad nimi, až u lesa několik stovek metrů nad výjezdem z lesa, je na levé straně schován vstup do důlního díla Jeroným.

Pokračujeme dále, jedeme konečně po rovině a na levé straně vidíme střechu velého modenrího zemědělského statku. K němu se lze dostat, pokud bychom u bývalé obce Čistá odbočili doleva. Po chvíli dojedeme k místu, kde stávala obec Čistá.

Odbočíme po hlavní doprava, sjedeme z kopečka, vyjedeme jiný kopec a po hezkém asfaltu dojedeme bývalým vojenským prostorem na Zaječí vrch. Jedeme však dále. V blízké pravoúhlé zatáčcedoleva bychom mohli pokračovat rovně po poněkud rozbité cestě a také bychom dojeli na Kladskou. Viděli bychom krásný Mýtský rybnik. My však chceme jet přes obec Prameny, a proto pokračujeme po dlouhých rovných asfaltových úsecích doleva a nakonec sjedeme v dlouhém sjezdu do Pramenů.

Čeká nás nyní několik kilometrů dlouhá cesta na Kladskou. Pojedeme téměř pořád do “kopce“ – jde totiž spíše o naklonenou rovinu. Faktem však je, že opačným směrem se dá uhánět mnohem rychleji.

Cesta nádhernou přírodou CHKO Slavkovský les uteče rychle a brzy se za zatáčkou zjeví konec tamější naučné stezky. Po levé straně se ukáže Kladský rybník a dále pak hotel, restaurace, hospoda, penziony, budovy Lesní správy a samozřejmě vstup na Naučnou stezku.

Z Kladské pojedeme (po turistické značce) po asfaltové cestě na rozcestí Hvězda. Na něm zachováme náš přímý směr a pojedeme z kopce dolů, mineme odbočku doprava na Bývalý Kasprův mlýn a konečně dojedeme pod Lazy, ke Štipkovně. Jen co uvidíme první domy této předzástavby Lazů, už se před námi vztyčí velmi prudký a tak akorát dlouhý kopec (500 m) vedoucí na Lazy.

Na Lazech se objevíme u velké státní bílé budovy. Pojedeme doprava, projedeme kolem památného dubu a čeká nás několikakilometrový sjezd po lehce rozbitém asfaltu až na Krásnou Lípu. Za ní se objevíme u Osady Bystřina, kde už to známe a odkud je to na KB asi 1,5 km.