Na Kladskou kolem obory Studánka

  • Délka: 40 km
  • Náročnost: trať je vhodná pro všechny cyklisty
  • Pamětihodnosti: zaniklá obec Studánka a památníkem, příroda okolo Lazů a Kladské, okolí Lysiny, Kladská, Bílá hájenka, bývalý Vranov, socialsitický projekt Rovná, chatová osada Bystřina s potokem a rybníkem opodál (a také s tunelem ve skále).

KB → směr Arnoltov → doleva u pomníčku před třešňovou alejí za zámeckým parkem → Tři rybníčky, do kopce → Týmov, z kopce → Studánka → doleva po asfaltu až na Lazy → dále na Vysoké sedlo → doleva na štěrkovou cestu a hned doprava sjet ze značené cesty, krátce stoupáme → jedeme kolem Lysiny → sjedeme k silnici, která vede z Kynžvartu na Kladskou → doleva na Kladskou z kopce, hospůdka → Hvězda a po značené cestě k Bílé hájence → tam pak stále rovně, do kopečka, stále po zelené turistické značce. Sjedeme z kopce k polím, projedeme kolem závory a dáme se doleva po polní cestě. Vyjedeme kousek od obce Rovná u konce nepoužívaného letiště. Z Rovné dojedeme po silnici na KB.