Sokolov → Kostelní Bříza

Klasická cesta přes Březovou a Kamenici

Sokolov → lesopark Dolní Rychnov nebo po silnici přes Dolní Rychnov → Březová → nadechnout a do kopce na Kamenici → tam u zastávky stále po hlavní na okružní cestu okolo vesničky → doprava a po asfaltce a později lesní cestě do lesa → Kostelní Bříza.

Horská etapa přes Lobzy

Sokolov, cyklostezka podél Lobezského potoka → jezero Michal, podél něj po žluté turistické značce, za závorou doprava po silnici → na křižovatce doleva → buď rovně Lobezským údolím a v něm doprava na Lobzy, nebo doprava do pořádného kopce přes Novinu (jen horská/krosová kola) → Lobzy.

Z Lobzů se dá dojet víceméně po rovině terénem na Kamenici. Kolem závory v zatáčce uprostřed obce projeďte na polní cestu a po cca 1,5 km na jediné křižovatce odbočce kolmo doprava. Po kamenné cestě dokodrcáme na panelku a vyjedeme na točně, nejvyšším místě Kamenice. Sjedeme dolů do obce a odbočíme nikoliv doprava u pmaátníku obětem válek (k hospodě), ale o kus dál doleva směr Kostelní Bříza.

Pokud chceme jet z kopce a do kopce po silnici, vydáme se směr Březová → Kamenice → z okružní cesty okolo Kamenice doprava → Kostelní Bříza.

Delší pohodová cesta po cyklostezce Ohře

Sokolov, klášter na Starém náměstí → přejít most přes řeku → cyklostezka Ohře → Citice → Hlavni → Chlumek → doleva Šabina, pozor na železničním přejezdu → v Šabině u trafostanice na místní cestu → do kopce nás dovede pod most rychlostní silnice → doprava po opuštěné silnici → Arnoltov → do kopce na Kostelní Břízu.