Návštěvnický okruh Kostelní Břízou

Tento průvodce obcí Kostelní Bříza vás zavede z jednoho jejího konce na druhý. Od středobodu zdejšího vesmíru, kostela, se vydáme kolem restaurace U Bílého koníka do krásného parku s bývalým zámkem. Obcí vedou značené turistické stezky sv. Václava a sv. Vavřince a začíná zde naučná stezka Zaniklé obce na Březovsku. Krásné jsou procházky do okolních lesů směrem na Kamenici a na Tři rybníčky. Máme bohatou internetovou fotogalerii a historické oddělení. Podívejte se na okruh na mapě.

Parkování

Parkoviště vystavěné v r. 2010 z evropské dotace najdeme při vjezdu do obce směrem od Sokolova. Vůz ponechaný na parkovišti má tu výhodu, že nikomu nepřekáží.

Areál chovatelů

V oploceném areálu, který sousedí s parkovištěm, se každoročně pořádají výstavy Českého svazu chovatelů drobného zvířectva, takže si zde můžeme prohlédnout králíky, drůběž, holuby a tak podobně. Přijíždí sem i prodejce stromků a jiných zahradnických potěšení.

Památná lípa u kostela

Lípa velkolistá stará 300 let má kmen o obvodu 5,6 m. Tyčí se nad bývalým sídlem fary, dnes budovou Lesní správy, za kterou stojí hospodářské budovy, u nichž se každé ráno shromažďují pracovníci státního podniku Lesy ČR, aby se posléze vydali do lesa na šichtu.

Náves

Náves byla vydlážděna v r. 2010 za peníze z evropských fondů a dokonale zapadá do stavebně zkrášlovací mozaiky horní řásti obce. Na návsi totiž najdeme ještě kostel (opravovaný bez přestávky krok za krokem od r. 2002), sídlo lesní správy (bývalá fara; opravena před r. 2010), bývalou školu (dnes činžovní dům, opravována od r. 2008), rodinný dům (od r. 2009 probíhá modernizace) a hostinec (opravovaný od r. 2008). Náves vypadá již dnes příkladně.

Bývalá škola

Budova vystavěná koncem 19. stol. sloužila jako škola a sídlo národního výboru. V 70. letech 20. stol. zde byly v provozu dvě třídy. Ve filmu Sedmého dne večer měly ve škole zázemí vyšetřovatelé. Dnes jsou ve škole byty k pronájmu a sídlo firmy.

Kostel sv. Petra a Pavla

Pozdně barokní kostel z r. 1802 je středobodem Kostelní Břízy a okolí. Jeho předchůdce zde stál již začátkem 15. stol., jak je písemně doloženo, ale zřejmě můžeme očekávat překvapení… Kostel je mimořádně vzácný kvůli renesančním reliéfům (kamenným deskám s výjevy), které si můžeme prohlédnout na věži. Na její boční stěně byl v létě 2010 objeven reliéf se čtyřmi postavami apoštolů románských rysů. Při pohledu od modřínového lesíka nad obcí směrem na Kamenici vidíme báň zdejšího kostela a hned za ní v optické zkratce kostel v Chlumu sv. Maří. Za socialismu kostel pozbyl svou svatou funkci a byl využíván Státními statky jako sýpka. Tak jako v případě zámku, školy i hospody se jeho technický stav za socialismu rapidně zhoršil. Po revoluci trvalo řadu let, než se dostal do správných rukou. Od r. 2002 jej vlastní a opravuje Nadace pro děti.

Hřbitov

Kdosi navrhnul pojmenovat bývalý hřbitov kostelní zahrada, ale to se neujalo, a tak říkáme jednoduše hřbitov. Ten je oplocen kamennou zdí s dvěma bránami. Kamenné náhrobky na něm už nejsou. Pouze litinový Ježíš na kříži z konce 19. stol. nastoluje duchovní atmosféru. Jistě se vám bude líbit výhled na Sokolov a na chlupatý polodivoký skot. Na hřbitově jsou lavičky a udržovaná zeleň.

Hostinec č.p. 16, dnes U Bílého koníka

Koncem 17. stol. získala budova zmíněná již v 16. stol. dnešní vzhled a stala se zní příkladná ukázka venkovské barokní architektury s hrázděným patrem a mansardovou střechou. Hostinec v ní byl odedávna. Hostinec U Bílého koníka, který zde bude fungovat od r. 2011, navazuje na tradici dlouhou stovky let. Nový majitel hostinec a okolí rekonstruuje do původní podoby od r. 2008. V restauraci lze získat otisk turistického razítka! Webové stránky hostince U Bílého koníka.

Boží muka

Na kamenném sloupku mezi dvěma jírovci trůní od r. 1895 reliéf Madony s dítětem. Dům naproti je bývalá kovárna.

Panelák

Panelák nepatří mezi skvosty kostelní Břízy. Nakonec bychom však za něj měli být rádi, protože… Dle plánů Místního národního výboru se z Kostelní Břízy mělo stát jakési velké středisko s obchodním domem a s kinosálem namísto kostela. Nakonec se z velkých plánů uskutečnila pouze výstavba panelového domu. Ostatní socialistické výmysly byly uskutečněny na zelené louce v obci Rovná, kde plánovači vybudovali nové město ve stylu poručíme větru, dešti.

Rybník

U branky do zámeckého parku se nachází rybník s lekníny, jehož udržované okolí láká k posezení na lavičce a stavidlu. Příjemný vzhled je zásluhou manželů Melicharových.

Zámek se statkem

Z barokního venkovského zámku z 18. století již nezbývá nic než než obvodové zdi. I ty ale brzy spadnou. Přilehlé hospodářské budovy, kterým se říká statek, jejich majitel opravuje na své sídlo. Ještě v devadesátých letech, kdy už byla část střechy propadlá, se na půdě zámku proháněly místní děti. V zámku sídlili zdejší feudálové, později majitelé statku a za socialismu zemědělské učiliště. Z výzdoby jmenujme litinové reliéfy a fresky.


Zámecký park

V r. 2009 zrenovovaný menší park je protkán cestami a vyzdoben vzácnými stromy. Posezení na lavičkách je obzvláště příjemné na podzim, kdy park hraje všemi teplými barvami.

Počasí

Počasí v Sokolově (Meteopress)

Počasí v Sokolově (Meteopress)

Okruh na mapě