Velká Libava

Podél silnice Bystřina – Krásná Lípa – Dolní Lazy, která dále vede do Horních Lazů a třeba na Kynžvart či Zlatou (křižovatka), teče potok Velká Libava. Ten zde hrál v minulosti zásadní roli, protože umožňoval tak dobrou obživu, že celé údolí podél tohoto potoka bylo obsypáno mlýny. Dnes z nich vidíme jen základy a terénní znaky (náhony, vyrovnávací rybníky). Užít si ale můžeme silné atmosféry a krásné přírody.

[mapa]