Krajina dvou tváří

Uhelné okruhy

Uhelné okruhy aneb poznání krajiny Sokolovska.

Sokolov? Těžba! Slavkovský les? Zase těžba. Vskutku, od pradávna zde lidé jak pěstovali, tak kutali, a to intenzivně.

Smyslem Uhelných okruhů je provést zájemce uhelnou krajinou Sokolovska. Co to znamená? V okolí Sokolova najdete jak činné uhelné doly, tak (z)rekultivované těžební/výsypkové plochy. A obojí je velice zajímavé. A proto zde najdete stručné průvodce uhelným Sokolovskem, které lze nazvat krajinou dvou tváří.

Procházky za poznáním uhelného Sokolovska

Antonínský okruh

Antonínský okruh

Krátký okruh mezi Sokolovem, Citicemi a Dolním Rychnovem nás zavede na cyklostezku Ohře, k jezeru Medard a arboretu Antonín. Profil & délka trasy a GPS záznam jsou k dispozici na GPSies . Cyklostezka Ohře Ze Starého náměstí v Sokolově se ...

Cyklotrasa Po Stopách dolové činnosti

Z Habartova se jede podél jezera Medard do Habartova, a to kolem okna do třetihor a odvodňovací štoly. Za Habartovem jsou jezera (Boden) a Lítovská výsypka (naučná stezka, území bez rekultivace; viz dále ). Z výsypky sjedeme do Chlumu sv. Maří (klášter...
Okruh okolo dolu Jiří

Okruh okolo dolu Jiří

Na tomto okruhu objedeme důl Jiří (dvě vyhlídky), podíváme se na Smolnickou výsypku a Velkou podkrušnohorskou výsypku. Z měst poznáme Sokolov, obec Královské Poříčí, město Chodov a obec Lomnici. Zajímavostmi budou Statek bernard, Bílá voda, kombinát Vřesov...
Silvestrovský okruh

Silvestrovský okruh

Tento okruh může být velice zajímavým turistickým pochodem. Hlavními body jsou bývalá výsypka, nyní lesopark Dolní Rychnov, golfové hřiště, nezrekultivovaná výsypka Silvestr, město Březová, zelená trasa KČT, vyhlídka u kaple sv. Maří Magdalény a vesnic...

Odkazy

Titulní foto

Důl Jiří & Velká podkrušnohorská výsypka