Zaniklé obce

Po roce 1945 došlo na Sokolovsku k zániku desítek obcí, městeček i měst, především v důsledku odsunu německého obyvatelstva. Vede po nich naučná stezka Zaniklé obce Březovska. Zde je přehled takto postižených obcí na území Slavkovského lesa, dříve zvaného Císařský.

Větší města a průmyslová střediska se po odsunu původních obyvatel dosídlit dařilo, i když často s problémy a obtížemi. Podhorské vesničky s drsnými klimatickými i životními podmínkami už tak lákavé nebyly. A mimoto zde často chyběla i snaha o nové osídlení. Důvodů bylo několik – například v oblasti Slavkovského lesa se již v roce 1945 začalo uvažovat o zřízení vojenského výcvikového prostoru. A proto nebylo žádoucí, aby se po odsunu oblast nově obydlila. Na jaře 1946 schválila tento záměr vláda. Toto rozhodnutí znamenalo, že vedle německého obyvatelstva museli danou oblast opustit i noví čeští osídlenci. Za sídlo velitelství byly vybrány Prameny (Sangeberg). Proti zřízení vojenského prostoru některé obce protestovaly.Tyto protesty ale nemohly ve střetu s vojenskými zájmy uspět. Slavkovský les měl ideální strategickou polohu (v blízkosti západní hranice) a armáda se ho proto nehodlala vzdát. V době uzákonění vojenského újezdu se začaly objevovat první otazníky nad jeho další existencí. Postavení armády bylo sice silné, ale těžba uranu byla důležitější. V r. 1954 byl vojenský újezd Prameny zrušen.

Jak z uvedeného přehledu vyplývá, většina obcí a osad byla zcela zničena. Zbytky stavení, včetně kostelů v Čisté, Lobzech, Vranově a Smrkovci byly po zrušení vojenského prostoru srovnány se zemí. Likvidovány byly také staré hřbitovy. Zaniklé obce tak měly být vymazány z povrchu zemského. A co nestihli udělat lidé, dokonala příroda. V létě vše pokrývá bujná vegetace, ale pozdě na podzim či brzo na jaře se objevují zbytky základů domů, vstupy do sklepa či studny. A ještě něco připomíná lidská sídla – pomníčky obětem I. sv. války, které se kupodivu zachovaly ve většině zaniklých obcí, podstavce křížků, soch světců či božích muk.

Internetové stránky projektu města Březová Zaniklé obce na Březovsku představují naučnou stezku po zaniklých obcích.

Interaktivní mapa

Na mapě jsou zobrazeny zejména obce ze zaniklého Vojenského výcvikového prostoru Prameny, ale i jiné. Pro úplný přehled všech zaniklých obcí s popisem navštivte stránky Zaniklé obce, Krajské muzeum v Sokolově a Slavkovský les. Mapu můžete levým tlačítkem myší posunovat, přibližovat/oddalovat a měnit podklad (mapa, satelit, kombinace).