Rovná

Původní název vyjadřoval polohu obce na rovině. Obec spadala do r. 1850 pod panství v Sokolově a do r. 1873 byla osadou Vranova. Pak již byla samostatnou obcí. Kronika Kostelní Břízy uvádí: „Osada Rovná – dnes socialistická vesnice -, tak i Vranov a Podstrání, nejsou dnes po delimitaci katastru v roce 1968 již našimi osadami, přesto jsou uváděny v historické části obce Kostelní Bříza.“

Kronika Kostelní Břízy k umístění obce: „Původní osada ležela na rovné ploše obce, kde dnes stojí socialistická vesnice Rovná (viz dále). Historikové uvádí, že nějaké neštěstí, snad nemoc, neb povětrnostní podmínky donutily lidy, aby osídlili úbočí na svahu kopce směrem k Bystřině. Tam stála osada Rovná ještě v roce 1945.“

Část zástavby byla zničena v době existence Vojenského prostoru Prameny, zbytek byl srovnán se zemí pak v 50. letech 20. stol. V 60. letech byla ve střední a horní části původní obce postavenan nová Rovná v socialistickém stylu.

Mapa - Rovna

Rok Domů Obyvatel
1869 90 596
1900 91 461
1930 74 348
1961 9 21
2010 28 572

Mapa - tridomi

Zdroje

  • Romana Beranová Vaicová: Zaniklé obce na Sokolovsku. Krajské muzeum Sokolov, 2005.
  • Kronika Kostelní Břízy

Napsat komentář