Týmov

V nadmořské výšce 647 m ležela víska Tisfengrün; asi 2,5 km JJV od Kostelní Břízy. Český název Týmov je odvozen od starého osobního jména Thiemo; Thiemova paseka, novina. Později bylo zavedeno pojmenování Tiefengrün, které mělo označovat nižší polohu osady vůči obci Ostrov (das Tief = níže). Šlo o vísku patřící vždy ke Krásné Lípě (nejdříve k ní patřil jakožto ke statku, později jakožto osada k obci). V r. 1847 k Týmovu patřil statek Jiřího Haase, mlýn s pilou zvaný Froschmühle. Se zahrnutím osady do vojenského pásma přišlo úplně zničení.

V Osadě působil spolek dobrovolných hasičů, pošta a kostel byly v Kostelní Bříze, do školy děti chodily do Ostrova.

zadni-domky-tymov.gif

Rok Domů Obyvatel
1847 32 200
1869 33 208
1900 30 142
1930 25 143
2010 0 0

Pozn.: počty jsou společné pro Týmov a Zadní Domky.

Zdroje

  • Romana Beranová Vaicová: Zaniklé obce na Sokolovsku. Krajské muzeum Sokolov, 2005.
  • Zdroj počtu obyvatel v r. 1847 je neznámý.