Vojenský výcvikový prostor Prameny

Kronika obce Kostelní Břízy: „Roku 1947 byl ustaven Vojenský újezd Prameny se sídlem v Lázních Kynžvartě. Okrajové zemědělské plochy, které ležely mimo vojenského prostoru, se začaly zemědělsky obdělávat. Začalo se na pozemcích níže položených.“ (zápis) A dále: „V Rudolci, později v Kostelní Bříze a Arnoltově byly zřízeny Vojenské statky Sokolov, národní podnik. Podnikové ředitelství Vojenských statků mělo sídlo v zámečku na Špíglu, ještě pod Vojenskou správou Kladská.“ (zápis)

Dobové fotografie


Zdroje

  • Kronika Kostelní Břízy