Historie

Prvně byla Kostelní Bříza písemně zmíněna v seznamu lén pánů z Leuchtenberku koncem 14. stol. Stejnou premiéru v písemných pramenech má většina okolních vesniček. O několik desítek let později je písemně zmíněn dřevěný kostel, který byl v 16. stol. přestavěn na kamenný. Významným vlastníkem statku Kostelní Bříza byl Jan Václav Turba, který nechal vystavět zámek a založil nadaci na kompletní přestavbu kostela, kterou r. 1802 zrealizoval Karl Lebrecht. Události po 2. světové válce jsou černou kaňkou na vývoji obce a širokého okolí. Po odsunu původních obyvatel, Němců, přišlo jen málo nových osídlenců. V r. 1946 byl v oblasti zřízen Vojenský prostor Prameny. Obec naštěstí stála na jeho okraji, a tak přežila, narozdíl od ostatních. [caption id="attachment_8135" align="alignleft" width="150" caption="Stabilní katastr (1842)"][/caption] [caption id="attachment_8134" align="alignleft" width="150" caption="Vojenské mapování 1836-52"][/caption] [caption id="attachment_8132" align="alignleft" width="150" caption="Letecký snímek r. 2002"][/caption] [caption id="attachment_8133" align="alignleft" width="150" caption="Letecký snímek r. 2008"][/caption]
Po jeho zrušení v r. 1954 pokračovala vláda socialismu a 90. léta 20. stol. Vše, co se událo po 2. světové válce, se na obci projevilo spíše negativně: odsun, noví cizí obyvatelé (náplavy), vojenský prostor, správa socialistického typu, další chátrání památek po sametové revoluci. Porevoluční doba se ovšem během několika let uklidnila a obec se rozvíjí správným směrem.

Kam dál?

[pagelist_ext show_image="1" image_width="200" parent="141"]

Zajímavé odkazy