Bytová výstavba po válce

Na základě vládního usnesení poskytlo Ministerstvo národní obrany Vojenským statkům částku 38 000 000 Kč na rekonstrukci bývalého vojenského prostoru na meliorace, srovnání vojenských zákopů a zboření objektů.

V souladu se zaváděním socialistické zemědělské a lesní výroby, bylo za éry Vojenských statků, které obhospodařovaly naše území do 31.12.1958, započato s výstavbou. Za pomoci ARMASTAVu byly vystavěny rodinné domky v Rudolci a Arnoltově, a to v roce 1953 až 1956.

V osadě Rudolec, kde po demolici zůstalo 11 starých domů, bylo postaveno 13 nových domků, z toho 7 dvoudomků. Takže dnešní stav je 24 domů.

V osadě Arnoltov Špígl k zachovalým 16 domům přibylo novostavbou 10 finských domků a 1 zděný dvoudomek. Takže dnešní stav v Arnoltově je 27 domů.

V obci Kostelní Bříza byl postaven v roce 1964 k 25 starým domům 1 panelový dům se 7 bytovými jednotkami, později byly postaveny 3 soukromé rodinné domky, čp.58, 59 a 60, takže dnešní stav je 29 domů. Obec má včetně 1 domu v osadě Studánka (salaš) 81 domů.

S výstavbou nových domů pro zaměstnance statků byly převedeny 23 rodinných domky do vlastnictví MNV. Tyto domky byly všechny odprodány občanům do soukromého vlastnictví s poskytnutím až 80 % slevy. Občané, kteří si domky zakoupili a usadili se v obci na trvalo, svoje rodinné domky opravují, pořídili si zahrádky, a tím se vylepšil celý vzhled obce.V zájmu zachování půdního fondu byla vydána vládní vyhláška, že každá další výstavba, zejména rodinných domků, se bude povolovat téměř výhradně pouze v areálu interurbánu (intervelánu) obce.

Pokud se týče výstavby rekreačních chat v prostoru, budou povolovány jen výhradně ve vymezeném prostoru rekreační oblasti, a to pouze na bývalých základech domů (Bystřina,Vranov, atd.).

Za éry Vojenských statků byla plánována výstavba Kostelní Břízy ve velkém rozsahu. Kostelní Bříza se měla stát střediskovou obcí pro zemědělskou a lesní výrobu. Nákladem1 200 000 Kč byla vypracována objemná dokumentace a počítalo se nejen s výstavbou velkých zemědělských objektů, ale souladně též s velkou občanskou vybaveností, jako obchodní dům, škola, školka, jesle, sportovní areál, zdravotnické středisko, atd. K realizaci tohoto plánu však nedošlo a nejvyšší orgány rozhodly vystavět socialistickou obec Rovná. Náš MNV se k tomuto úmyslu vybudovat Rovnou stavěl záporně a marně žádal provést tuto výstavbu v Kostelní Bříze. Jedenkrát schůzovalo v radě MNV do půl třetí do rána, tehdy byl přítomen v radě MNV náměstek ministra zemědělství soudruh Václavů, avšak naší argumentaci jsme neuhájili. Vláda rozhodla jinak a stavěla se Rovná. Místo velké výstavby obce Kostelní Bříza postavily statky jeden panelový dům, p.49 se 7 bytovými jednotkami….

Byla vypracována i dokumentace na přestavbu zdejšího kostela na kinosál, v prvním patře měla být kavárna a čítárna,včetně sociálního zařízení. K realizaci však nedošlo, protože arciděkanství si kladlo podmínku, aby přes 5O% občanů se podpisovou akcí vyjádřilo k tomu, že kostel bude jako takový zrušen a bude sloužit k jiným účelům.

Napsat komentář