Vysídlování a demolice ve vojenském prostoru

V roce 1945 byl z rozkazu Ministerstva národní obrany zřízen Vojenský prostor na ploše 252 km2, kde žilo 25 tisíc obyvatel německé národnosti. S pomocí americké armády (USA) se započalo s vysídlením těchto obyvatel.

Osídlování vojenského prostoru skončilo na počátku roku 1947. Před zřízením vojenského prostoru měla obec Kostelní Bříza s osadami 613 čísel popisných a za trvání vojenského prostoru bylo zbořeno 560 čísel popisných, takže po zrušení vojenského prostoru zůstalo 53 čísel popisných. V rámci demoličních akcí byly zbořeny nejen domy, ale i řada objektů, jako kostel a hřbitov ve Smrkovci a Vranově, zámek v Krásné Lípě a celá řada mlýnů podél vodních toků. Pro zajímavost uvádím, že vojenské vedení nechalo zbývající domy očíslovat od čísla jedna výše a po nastolení civilní správy měly domy dvoje čísla: vojenské a normální číslo popisné, z toho pak nastal určitý zmatek v přihlašovací agendě v evidenci obyvatel