Začátky civilního života

Od roku 1945 žili neb žijí v obci občané těchto národností: české, slovenské, maďarské, německé, polské, ruské, rusínské, bulharské, španělské a občané cikánského původu.

První začátky civilního života v obci byly velmi těžké. V obci nebyl ani obchod, pošta, ani hostinec, ani nevedla autobusová linka.

První obchod otevřela prodejna ARMA s nejnutnějším sortimentem. Při výplatách jezdili zaměstnanci statků, z nichž se datovali první dosídlenci, podnikovým autobusem do Sokolova na nákup.

Než byl zřízen poštovní úřad v Kostelní Bříze, dojížděla denně zaměstnankyně podnikového ředitelství Vojenských statků občanka Sedláčková chebským autobusem ze Špíglu do Sokolova a přivážela poštu z poštovní schrány 28. denně byla pošta donášena na jednotlivá Vojenská hospodářství, kam si zaměstnanci pro tuto sami chodili.

Napsat komentář