Zásobování vodou

Než byla za éry SZLZ vybudována přehrada na Krásné Lípě, zásobovala se Kostelní Bříza a Arnoltov vodou z tzv.“vodokačky“, přímo z potoka na Bystřině. Obsluhoval ji 80-tiletý občan Josef Bezděkovský. Za pozornost stojí,že tato „vodokačka“ fungovala stále a lépe než později nákladem 15 milionů Kč vybudovaný vodovodní řád na Krásné Lípě.

Přehrada na Krásné Lípě je dnes v takovém technickém a hygienickém stavu, že statky, které jsou majitelem, uvažují do r.1980 vybudovat úplně nový vodovodní řád z Horky, který bude zásobovat Kostelní Břízu, Arnoltov a Rovnou pitnou vodou. Ještě dnes je celá řada domů v Kostelní Bříze nenapojena na vodovod a čerpá se voda z veřejného hydrantu a ze studní, pokud v zimním období nezamrzne.

V roce 1969 vypukl na Štědrý den v Kostelní Bříze požár rodinného domku v čp.31 a vodovod Státních statků nefungoval, protipožární rybník byl zamrzlý a požárníci, přivolaní ze Sokolova, museli k požáru vozit vodu v cisternách ze Sokolova a pak z Nebanického vodovodu v Rudolci.

Napsat komentář