1970

Hlavní událostí celého roku bylo celostátní sčítání lidu.

Sčítacími komisaři byli ustanoveni: pro Kostelní Břízu Josef Pokluda, učitel v důchodu, pro osadu Arnoltov a Studánka jeho manželka Vlasta Pokludová, učitelka v důchodě. Pro osadu Rudolec Helga Zensová, účetní Státních statků, hospodářství Rudolec. Revizorem byl Josef svoboda, zaměstnanec čsl. pošty.

Sčítání proběhlo hladce a zpracování objemných listin rychle, takže naše obec jako první, souhrnný sčítací materiál odevzdala Okresnímu sčítacímu orgánu v Sokolově. Za pozornost stojí, že v obci bylo 21 osob cikánského původu, které při sčítání lidu trvaly na tom, aby jim byla vepsána národnost česká. Argumentovaly tím, že žijí v Čechách.
1.12.1970 byl dle národnosti: Čechů 156, Slováků 100, Poláků 1, Němců 14, Maďarů 14, ukrajinské národnosti 3, ostatní 1. Podrobnosti o výsledcích sčítání lidu jsou uvedeny ve výsledcích sčítání lidu, domů a bytů, které vydal Český statistický úřad v Sokolově.

V roce 1970 došlo k doplnění poslanců MNV kooptací, a to 7, jelikož během volebního období se 7 poslanců MNV odstěhovalo a nové celostátní volby se připravovaly až na rok 1971. Při doplňovacích volbách došlo k volbě nového tajemníka MNV a byl jím zvolen Karel Vojtěch. Předsedou MNV zůstal Zdeněk Bezděkovský.