Královská cesta

Říká se jí Královská nebo Císařská cesta. Tato historická lesní cesta (viz příložená koláž) je lemována mohutnými vzrostlými stromy, které z ní vytvořily obdivuhodnou alej. Vede po ní březovská okružní zelená turistická stezka sv. Vavřince (v úseku K. Bříza – Velká Halič).

  1. V Kostelní Bříze se začíná v podzámčí u čističky odpadních vod. Cesta je zpevněná, v létě zarostlá, ale průchozí.
  2. Kolem statku je cesta mírně podmáčená a křižuje ji výběh skotu (ale kravky se vyskytují jinde, žádná nebezpečí zde nehrozí).
  3. Z kopečka sejdeme na Velkou Halič (značka KČT). Zelená turistická značka vede dál do Rudolce.
  4. My pokračujeme dolů na nově zbudovanou pískovou cestu z Arnoltova směr Rudolec a dáme se doleva.
  5. Po cestě dojdeme do arnoltovské zatáčky. Za mostkem můžeme odbočit doprava a dojdeme na Špígl (dolní Arnoltov) k zámečku.

Cestu udržuje město Březová (viz fotografie Tomáše Tlamky z údržby stromů, odvodnění cesty).

Královská/Císařská cesta

Královská/Císařská cesta v r. 1841 a r. 2010.

V létě je cesta trochu zarostlá. Foto z vernisáže Letní umělecké školy 2010.