Okolo Jiřího v září 2011

Projděte si fotografie z procházky okolo činného hnědouhelného dolu Jiří mezi Sokolovem, Královským Poříčím, Novým Sedlem, Vintířovem a Lomnicí. V Družbě se naopak těžit přestalo, protože uhelnou sloj zavalila sesunuvší se zemina. Těžit se tak v Družbě bude až za řadu let, a navíc z opačného směru – od Královského Poříčí. Poměrně rychle postupuje ukrajování země směrem k silnici Sokolov-Lomnice (Lomnické pinky). Zájemcům o aktuality ze Sokolovské uhelné doporučuji její webové stránky.

Jezero Jiří

Mnohé však napadne, co s velkou dírou po vyrubání uhlí. Tématu se intenzivně věnuje mikroregion Sokolov-východ, a to v rámci projektu ReSource. Součástí projektu bylo i zářijové mezinárodní sympózium v Chodově s podtitulem „integrativní přeměna težebních lokalit“. Zúčastnilo se jej kolem stovky lidí ze sedmi evropských zemí. Hovořili o zkušenostech s přeměnou bývalých hornických regionů po vytěžení klíčové suroviny. Prezentace řečníků jsou ke stažení na stránkách mikroregionu.

Mikroregion si v rámci projektu objednal vypracování urbanistické studie pro oblast dolu Jiří a okolí pro období po ukončení těžby od Ing. arch. Martínka. Studie vznikala mimojiné na jednáních se zástupci členských obcí mikroregionu. Její vize zahrnuje místo, cíl, způsob a čas: Sokolovsko 2030 – průmyslové a rekreační centrum Karlovarského kraje za aktivní podpory odborného vzdělávání a vytváření komplexních podmínek pro schopné. Z prezentace (PDF) ing. Martínka jsem vytáhnul několik obrázků, které níže uvádím. Pro zájemce doporučuji textovou část urbanistické studie s podrobným popisem plánovaných aktivit.

Pohledy z Jehličné

Pohledy od bývalé Jehličné na vnitřní výsypku.

V okolí Jehličné

Na snímcích uvidíte i mimojiné viadukt, který figuruje na historických fotkách této zaniklé obce.

Lomnice

Lomnická vyhlídka vzbuzuje děsivou představu, že v korečkách jednou zmizí i Sokolov…

Vyhlídka Pískový vrch

Pohledy od Královského Poříčí

V této části dolu je rušno…

Od Lomnických pinek

Tady je nebezpečno, stroje zem ukusují vysokým tempem.

Činné doly Jiří a Družba u Sokolova

Sokolovský poklad, sokolovský Grand kaňon anebo třeba zkáza Sokolova. Tak můžeme nazývat hnědouhelné doly, které oblopují Sokolov, nejmenší okresní město Karlovarského kraje. V dolech Jiří a Družba se uhlí stále těží a mělo by až do r. 1936, což je poslední odhad doby ukončení těžby. Pak by měly začít rekultivační práce. Aktuální plán zní: napustit obrovské díry vodou, stejně jako doly Michal a Medard a Libík. Těžba v Jiřím probíhá ve směru východ -> západ a zastavit by se měla u silnice ze Svatavy do Lomnice. Napravo od této silnice se nachází poddolované území, v jehož propadlinách se drží voda. Takový útvar nazávýme pinka. Území Lomnické pinky je navíc druhově hodně bohaté jak ve floře, tak ve fauně. I toto území skončí v chřtánu rypadla. To si můžeme prohlédnout z mnoha vyhlídek, např. nad Lomnicí (2 km z obce směr Vintířov, parkoviště napravo u silnice).

Fotogalerie s tímto místem

Fotogalerie s tímto místem