Pokřtili jsme projekt Zaniklé obce Březovska

Za přítomnosti početné veřejnosti, zástupců měst a obcí z okolí, Krajského úřadu, realizačního týmu projektu a náhodných kolemjdoucích proběhlo dne 26. 8. 2010 zveřejnění výstupů projektu, jehož oficiální název zní Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj cestovního ruchu – 1. fáze. Lidštější je pojmenování Zaniklé obce Březovska, které vystihuje fakt, že sídla zaniklých obcích se nacházejí v rozsáhlém správním území města Březová. Celý příspěvek