Plechový samopalník pomůže zachránit kostel v Kostelní Bříze

 • Autor: ČTK
 • Zdroj: Český rozhlas plzeň
 • Dne: 20. 1. 2005/li>
 • Webové stránky

Zchátralý kostel v Kostelní Bříze na Sokolovsku pomůže zachránit monumentální třímetrová plastika samopalníka. Výtvor z plechu získala s areálem kasáren v Březové společnost Ekoinvest a samopalníka střežícího vchod chce nabídnout v dražbě. Výtěžek pak věnuje na opravu historického kostela.

Společnost Ekoinvest koupila kasárna pohraniční stráže od Březové za symbolickou korunu. Pozemky a zdevastované vojenské objekty chce využít pro vybudování závodu na likvidaci odpadu. „Samopalník ale ještě může posloužit dobré věci. Památník prodáme v aukci a takto získané peníze dáme na opravu kostela v Kostelní Bříze. Aukce by se měla konat do měsíce. Zatím netušíme, jaká bude vyvolávací cena,“ informoval SD ředitel firmy Ekoinvest Vladimír Číhal.

Březovská radnice vítá jakoukoliv aktivitu, která přinese prostředky na opravu kostela. „I když, možná by měl památník zůstat tam, kde je. Celý areál by se mohl jmenovat například U Smutného vojína,“ navrhl další variantu starosta Březové Miroslav Bouda. Aukce zúčastní, ale jen jako divák. Město letos přispěje na opravu kostela částkou 300.000 korun.

Podobná monumentální plastika s hornickou tematikou, která zdobila prostranství vedle Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově, našla uplatnění v areálu hornického muzea v Krásně. Další památník s nadživotní sochou vojáka naproti Městskému úřadu v Sokolově zůstane ale i nadále na svém místě. Město dokonce navrhuje uvolnit peníze na obnovu sochy.

Renesanční reliéfy

Věž kostela sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze zdobí několik kamenných desek s náboženskými výjevy. Citujme Josefa Brtka:

Unikátní stavbu činí z kostela především jedinečný soubor kamenných reliéfních desek a náhrobníků, vsazených do zdiva jeho lodi a věže. Ty činí z kostela zcela mimořádnu galerii uměleckořemeslných prací kamenických, zcela ojedinělou na Sokolovsku a jednu z mála v regionu horního Poohří. Cenné je i slohové zařazení těchto prací, především do období renesance, neboť renesančních památek tohoto typu je na Sokolovsku jen několik, jsou již posledními svého druhu.

Jaké reliféfy se v současné době ve zdech kostela nacházejí? Minimálně tyto:

 • Uvnitř kostela je erbovní náhrobník Perpetuy Steinbachové, manželky Filipa ze Steinbachu na Rovné, jež zemřela 10. února 1584.
 • Na věži je
  • na bocích
   • nečitelný reliéf s erbem a vročením 1583,
   • v létě 2010 byl objeven na boku věže reliéf s apoštoly románských rysů
  • zepředu nad hlavním vchodem
   • renesanční reliéf Zmrtvýchvstání Krista a výše nad ním rovněž
   • renesančně ztvárněný reliéf s Kristem na kříži a postavami po stranách, vykládaný jako votivní deska Steinbachů.
  • V létě 2010 byl objeven na boku věže reliéf s apoštoly románských rysů.

Podrobně se ke kulturní hodnotě kostela vyjádřil Josef Brtek.

Dva renesanční reliéfy na přední straně kostelní věže

Letní ohňostroj

Slavící hosté restaurace U Bílého koníka si v jeden letní večer dopřáli ohňostroj. Jaké to bylo? Podívejte se na fotografie.

V kostele nová omítka… a svatba po 68 letech

V části interiéru kostela byla nahozena nová omítka:

A o svatbě si přečtěte na Kirchenbirku. Nejprve pozvánku (vč. historické fotografie) a pak o samotném sezdání manželů Chladových. Hostina se konala U Bílého koníka.

Návštěva arcibiskupa v Kostelní Bříze

Arcibiskup pražský Monsignor Karel Kašpar je vítán v Kostelní Bříze

15. května 1935 navštívil Kostelní Břízu arcibiskup pražský, Monsignor Karel Kašpar. Této mimořádné události v historii Kostelní Břízy, tehdy ještě Kirchenbirk, přihlíželi všichni obyvatelé blízkého i širokého okolí. Ve slavobráně umístěné mezi farou a kostelem sv. Petra a Pavla byl arcibiskup uvítán svobodnými pány z Brand Kopalů, starostou Maxmiliánem Mikschem, farářem Franzem Beckem a mnoha dalšími. V průvodu se pak vydali ke kostelu, kde arcibiskup sloužil mši a uděloval biřmování.

Slavnostní atmosféru této historické návštěvy dokládají dochované dobové fotografie.

Tyto čtyři snímky byly zaslány arcibiskupu Karlu Kašparovi s tímto textem: Dr. Karlu Kašparovi, arcibiskupu pražskému srdečný dík za krásnou vzpomínku na vskutku nezapomenutelný den biřmování.

Nutno dodat, že arcibiskup pražský Karel Kašpar byl ještě téhož roku jmenován kardinálem. O to je jeho návštěva v Kostelní Bříze významnější.

Karel Kašpar (nar. 16. května 1870 Mirošov u Rokycan – zemř. 21. dubna 1941 Praha) byl římskokatolický teolog, duchovní, 21. biskup královéhradecký (1921–1931) a 32. arcibiskup pražský (1931–1941). Kardinálem se stal 16. prosince 1935. Po teologických, filozofických a právnických studiích na české koleji v Římě (Bohemicum, dnešní Nepomucenum, od. r. 1888/9) byl 25. února 1893 vysvěcen na kněze. Od roku 1899 působil jako spirituál Strakovy akademie v Praze a od roku 1907 jako kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Dne 8. března 1920 byl jmenován biskupem betsaidským a světícím biskupem královéhradeckým, biskupské svěcení proběhlo 11. dubna 1920. Dne 13. června 1921 byl jmenován sídelním biskupem královéhradeckým, 29. června téhož roku byl nastolen. Kašpar byl vynikajícím znalcem církevního práva a liturgie, napsal řadu knih, článků a studií, jež byly uveřejněny převážně v Časopise katolického duchovenstva. 22. října 1931 byl jmenován pražským arcibiskupem. 16. prosince 1935 byl za své zásluhy jmenován kardinálem (titulu sv. Vitala). Zemřel 21. dubna 1941 v Praze, je pochován v svatovítské katedrále.

Osobnost roku Karlovarského kraje 2011

Karlovarský kraj každoročně vyhlašuje anketu, v níž veřejnost volí mimořádné osobnosti v kategoriích mimořádný přínos kraji, oblast kultury a služeb veřejnosti, oblasti podnikání. V kategorii mimořádný přínos kraji zvítězil v 7. ročníku ankety Zdeněk Perlinger, který stál u vzniku Krajských farmářských trhů a realizoval projekt „Regionální potravina“. Za ním se umístili Vladimír Číhal za záchranu historického jádra v Kostelní Bříze a Miroslav Pumr, hradní pán ze Skalné za rekonstrukci románského hradu ministeriálů.

Osobností roku v oblasti kultury a služeb veřejnosti je primář Dialyzačního střediska v Sokolově Jiří Vlasák.

V oblasti podnikání si cenu odnesl Michal Škoda, ředitel akciové společnosti Hollandia za přínos v oblasti výroby kvalitních a dlouhodobě u veřejnosti oblíbených mléčných výrobků.

Zdroj: Krajské listy 12/2011

Adventní koncert 2011 (aktualizováno)

Na adventním koncertu se v kostele sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze představí pěvecký sbor JenTak se sbormistryní Andreou Plachou. Toto malé adventní zastavení se koná 4. 12. 2011 v 17:00 hodin. Na programu jsou lidové písně, spirituály, duchovní skladby a vánoční koledy.

Pořádatelem akce je Nadace pro děti. Vstupné je dobrovolné a bude využito na opravu kostela.

Doplnění po koncertu

Sto židlí v kostele nestačilo, další lidé museli stát. Zájem o koncert o druhé adventní neděli byl veliký. Návštěvníci odcházeli spokojeni, naladěni na vánoční notu. Děkujeme Nadaci pro děti za pěkný zážitek!

Letní koncert Heimatchor Kraslice

Nadace pro děti zve na hudební a vypravěčské setkání nadšenců nejrůznějšího věku, osudů a národností v kostele v Kostelní Bříze dne 31.7. 2011 v 18:00.

Po krátkém vyprávění o Slavkovském lese vystoupí seniorský, s jiskrou zpívající soubor Heimatchor Kraslice s kyticí písniček našeho kraje v původních nářečích.

Pořádatel: Občanské sdružení Kolohnát (dříve Jedličkův ústav v Praze) a Nadace pro děti.

Celý příspěvek

Z vánočního koncertu 2010

Více než 60 účastníků vánočního koncertu v kostele sv. Petra a Pavla si užilo krásného zpěvu trojice Věra Smržová, Monika Bechyňová, Marcela Frischová (doprovod Petr Rojík) a sboru La Dolce Vita. Naladěni na vánoční notu můžeme konečně načít týden, na jehož konci čeká Štědrý den. Celý příspěvek

Návštěvnický okruh Kostelní Břízou

Tento průvodce obcí Kostelní Bříza vás zavede z jednoho jejího konce na druhý. Od středobodu zdejšího vesmíru, kostela, se vydáme kolem restaurace U Bílého koníka do krásného parku s bývalým zámkem. Obcí vedou značené turistické stezky sv. Václava a sv. Vavřince a začíná zde naučná stezka Zaniklé obce na Březovsku. Krásné jsou procházky do okolních lesů směrem na Kamenici a na Tři rybníčky. Máme bohatou internetovou fotogalerii a historické oddělení. Podívejte se na okruh na mapě.

Parkování

Parkoviště vystavěné v r. 2010 z evropské dotace najdeme při vjezdu do obce směrem od Sokolova. Vůz ponechaný na parkovišti má tu výhodu, že nikomu nepřekáží.


Areál chovatelů

V oploceném areálu, který sousedí s parkovištěm, se každoročně pořádají výstavy Českého svazu chovatelů drobného zvířectva, takže si zde můžeme prohlédnout králíky, drůběž, holuby a tak podobně. Přijíždí sem i prodejce stromků a jiných zahradnických potěšení.

Památná lípa u kostela

Lípa velkolistá stará 300 let má kmen o obvodu 5,6 m. Tyčí se nad bývalým sídlem fary, dnes budovou Lesní správy, za kterou stojí hospodářské budovy, u nichž se každé ráno shromažďují pracovníci státního podniku Lesy ČR, aby se posléze vydali do lesa na šichtu.


Náves

Náves byla vydlážděna v r. 2010 za peníze z evropských fondů a dokonale zapadá do stavebně zkrášlovací mozaiky horní řásti obce. Na návsi totiž najdeme ještě kostel (opravovaný bez přestávky krok za krokem od r. 2002), sídlo lesní správy (bývalá fara; opravena před r. 2010), bývalou školu (dnes činžovní dům, opravována od r. 2008), rodinný dům (od r. 2009 probíhá modernizace) a hostinec (opravovaný od r. 2008). Náves vypadá již dnes příkladně.

Bývalá škola

Budova vystavěná koncem 19. stol. sloužila jako škola a sídlo národního výboru. V 70. letech 20. stol. zde byly v provozu dvě třídy. Ve filmu Sedmého dne večer měly ve škole zázemí vyšetřovatelé. Dnes jsou ve škole byty k pronájmu a sídlo firmy.

Kostel sv. Petra a Pavla

Pozdně barokní kostel z r. 1802 je středobodem Kostelní Břízy a okolí. Jeho předchůdce zde stál již začátkem 15. stol., jak je písemně doloženo, ale zřejmě můžeme očekávat překvapení… Kostel je mimořádně vzácný kvůli renesančním reliéfům (kamenným deskám s výjevy), které si můžeme prohlédnout na věži. Na její boční stěně byl v létě 2010 objeven reliéf se čtyřmi postavami apoštolů románských rysů. Při pohledu od modřínového lesíka nad obcí směrem na Kamenici vidíme báň zdejšího kostela a hned za ní v optické zkratce kostel v Chlumu sv. Maří. Za socialismu kostel pozbyl svou svatou funkci a byl využíván Státními statky jako sýpka. Tak jako v případě zámku, školy i hospody se jeho technický stav za socialismu rapidně zhoršil. Po revoluci trvalo řadu let, než se dostal do správných rukou. Od r. 2002 jej vlastní a opravuje Nadace pro děti.

Hřbitov

Kdosi navrhnul pojmenovat bývalý hřbitov kostelní zahrada, ale to se neujalo, a tak říkáme jednoduše hřbitov. Ten je oplocen kamennou zdí s dvěma bránami. Kamenné náhrobky na něm už nejsou. Pouze litinový Ježíš na kříži z konce 19. stol. nastoluje duchovní atmosféru. Jistě se vám bude líbit výhled na Sokolov a na chlupatý polodivoký skot. Na hřbitově jsou lavičky a udržovaná zeleň.

Hostinec č.p. 16, dnes U Bílého koníka

Koncem 17. stol. získala budova zmíněná již v 16. stol. dnešní vzhled a stala se zní příkladná ukázka venkovské barokní architektury s hrázděným patrem a mansardovou střechou. Hostinec v ní byl odedávna. Hostinec U Bílého koníka, který zde bude fungovat od r. 2011, navazuje na tradici dlouhou stovky let. Nový majitel hostinec a okolí rekonstruuje do původní podoby od r. 2008. V restauraci lze získat otisk turistického razítka! Webové stránky hostince U Bílého koníka.

Boží muka

Na kamenném sloupku mezi dvěma jírovci trůní od r. 1895 reliéf Madony s dítětem. Dům naproti je bývalá kovárna.

Panelák

Panelák nepatří mezi skvosty kostelní Břízy. Nakonec bychom však za něj měli být rádi, protože… Dle plánů Místního národního výboru se z Kostelní Břízy mělo stát jakési velké středisko s obchodním domem a s kinosálem namísto kostela. Nakonec se z velkých plánů uskutečnila pouze výstavba panelového domu. Ostatní socialistické výmysly byly uskutečněny na zelené louce v obci Rovná, kde plánovači vybudovali nové město ve stylu poručíme větru, dešti.

Rybník

U branky do zámeckého parku se nachází rybník s lekníny, jehož udržované okolí láká k posezení na lavičce a stavidlu. Příjemný vzhled je zásluhou manželů Melicharových.

Zámek se statkem

Z barokního venkovského zámku z 18. století již nezbývá nic než než obvodové zdi. I ty ale brzy spadnou. Přilehlé hospodářské budovy, kterým se říká statek, jejich majitel opravuje na své sídlo. Ještě v devadesátých letech, kdy už byla část střechy propadlá, se na půdě zámku proháněly místní děti. V zámku sídlili zdejší feudálové, později majitelé statku a za socialismu zemědělské učiliště. Z výzdoby jmenujme litinové reliéfy a fresky.

Zámecký park

V r. 2009 zrenovovaný menší park je protkán cestami a vyzdoben vzácnými stromy. Posezení na lavičkách je obzvláště příjemné na podzim, kdy park hraje všemi teplými barvami.

Počasí

Počasí v Sokolově (Meteopress)

Počasí v Sokolově (Meteopress)

Okruh na mapě