Renesanční reliéfy

Věž kostela sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze zdobí několik kamenných desek s náboženskými výjevy. Citujme Josefa Brtka:

Unikátní stavbu činí z kostela především jedinečný soubor kamenných reliéfních desek a náhrobníků, vsazených do zdiva jeho lodi a věže. Ty činí z kostela zcela mimořádnu galerii uměleckořemeslných prací kamenických, zcela ojedinělou na Sokolovsku a jednu z mála v regionu horního Poohří. Cenné je i slohové zařazení těchto prací, především do období renesance, neboť renesančních památek tohoto typu je na Sokolovsku jen několik, jsou již posledními svého druhu.

Jaké reliféfy se v současné době ve zdech kostela nacházejí? Minimálně tyto:

 • Uvnitř kostela je erbovní náhrobník Perpetuy Steinbachové, manželky Filipa ze Steinbachu na Rovné, jež zemřela 10. února 1584.
 • Na věži je
  • na bocích
   • nečitelný reliéf s erbem a vročením 1583,
   • v létě 2010 byl objeven na boku věže reliéf s apoštoly románských rysů
  • zepředu nad hlavním vchodem
   • renesanční reliéf Zmrtvýchvstání Krista a výše nad ním rovněž
   • renesančně ztvárněný reliéf s Kristem na kříži a postavami po stranách, vykládaný jako votivní deska Steinbachů.
  • V létě 2010 byl objeven na boku věže reliéf s apoštoly románských rysů.

Podrobně se ke kulturní hodnotě kostela vyjádřil Josef Brtek.

Dva renesanční reliéfy na přední straně kostelní věže

Vánoční koncert 2015

Zveme na tradiční Vánoční koncert, který se koná v kostele sv. Petra a Pavla 13. 12. 2015 v 18:00. Vystoupí pěvecký sbor Collegium Vocale Jiřího Štrunce, sbormistryně Jarmila Štruncová. Na programu české vánoční písně a koledy, koledy evropských národů a další.

Nadace pro děti plánuje v kostele památník zaniklých obcí

O stavu oprav kostela sv. Petra a Pavla informoval Sokolovský deník.

„Dnes můžeme říci, že kostel je staticky zajištěn, má novou střechu a nejhorší je již za námi,“ řekl Sokolovksému deníku předseda správní rady nadace Vladimír Číhal. Jak dále dodal, příští rok by měla přijít na řadu fasáda a poté vnitřky včetně elektřiny a vytápění.

Sokolovský deník dále uvedl, že po ukončení oprav plánuje nadace v kostele zřídit památník zaniklých obcí severozápadního cípu Slavkovského a prostor k pořádání kulturních a společenských akcí, ale i k setkávání všech, kteří mají vztah a úctu k dědictví po předcích.

Zdroj