Jezero Medard v září 2011

Na Medardu byla letos dokončena břehová linie a pokročile vypadá přístaviště u Svatavy (srovnání s plánem v urbanistické studii):

Urb. studie Západní část Sokolovské pánve, akt. 2006, + foto Milan Náhlík, 15. 10. 2011

Plán rekultivací Sokolovské uhelné na r. 2012 říká, že v r. 2012 bude probíhat výsadba stromů a terénní úpravy v oblasti šesté etapy, kdy se bude dělat napojení na břehovou linii, nové hospodárnice a odvodnění. Zajímavostí je, že na Medardu se bude, po oficiálním ukončneí těžby, těžit znovu. Dle oficiálního vyjádření kvůli zvýšení stability jednoho svahu.

Máte-li zájem o plány s Medardem, podívejte se na oficiální webovou stránku jezera. Zde jsou dva výřezy z výkresů. Jde vidět, že naplánováno je řešení zahrnujicí jezero Medard, Lítovskou výsypku, arboretum Antonín a jezera u Habartova.

Řešení krajiny okolo Medardu (urb. studie)

Jezero Medard

Rekultivace vytěžených povrchových dolů Medard a Libík spočívá v jejich zatopení vodou, podobně jako se to stalo s dolem Michal, nynějším jezerem s bohatým rekreačním zázemím. Jezero Medard je od Sokolova co by kamenem dohodil na severozápad, zatímco jezero Michal na jhovýchod. Rozkládá se mezi Sokolovem, Bukovany, Habartovem a Citicemi. V současné době je napouštěno vodou z Ohře. Okolo něj již dnes vedou příjemné cyklistické trasy, které mají být v budoucnu rozmnoženy a roztaženy i do jiných oblastí, např. na Lítovskou výsypku. V současné době se také hledá smysluplné využití nových ploch. Přístup k jezeru je z Antonínského mostu z cyklostezky Ohře 1 km za klášterem v Sokolově, z Bukovan, z Habartova a samozřejmě i ze Svatavy.

Jezero Medard od Habartova/Bukovan

Rozvojové studie i aktuality najdeme na stránkách jezera.

Voda stoupá a omílá břehy

Zajímavé je zamyšlení nad tím, že po ukončení těžby v dolech Jiří a Družba by i tyto pozůstatky po dobývání uhlí měly býti zatopeny. Sokolov by se rázem stal téměř vodním živočichem, protože by byl obklopen obrovským množtvím vody.

Fotogalerie s tímto místem

Cyklostezka Ohře

Podzimní cyklistika

Přírodní osou Karlovarského kraje jsou Krušné hory a řeka Ohře. Podél ní se napříč celým krajem buduje povětšinou asfaltová cyklostezka. Na podzim r. 2010 byla zahájena výstavba dalších úseků, např. průjezd Loktem a Sokolovem a kolem Nebanic. K úplnému dokončení pohodlné a bezpečné trasy chybí průjezdy měst a úsek do Chebu. I tak se však podél Ohře můžeme projíždět na mnoha a mnoha kilometrech. Přehled všechy cyklotras v kraji je na krajském cykloportálu.

Trasa po směru toku řeky

Kynšperk → DasniceChlumek (odbočka do Šabiny a Kostelní Břízy) → Hlavno → Citice → SokolovKrálovské Poříčí → Loket → Svatošské skály → Karlovy Vary-Doubí.

Dasnice

Průjezdní místo s vlakovým nádražím a odbočkou na poutní místo Chlum sv. Máří, z něhož se dá po žluté turistické značce po zpevněné cestě dostat do Kynšperka zpět k řece na cyklostezku.

Chlumek

Kolem zachovalého rokokového zámečku, který patří soukromému majiteli, projedeme v úseku Citice-Dasnice.

Šabina a Kostelní Bříza

Kolem Šabiny, kde je známé vodácké tábořiště a napojení na Slavkovský les (Kostelní Bříza), se zatím jen projíždí. U zámečku Chlumek je odbočka do lesíka, jímž se sjede k železničnímu přejezdu a k lávce přes Ohři. Z Šabiny se do Kostelní Břízy dostaneme z návsi, kde ze silnice zabočíme u trafostanice na cestu se zpevněným povrchem, mezi poli dojedeme pod most rychlostní silnice, po bývalé státní silnici se dáme doprava směr Arnoltov (300 m) a z něj vede silnice rovnou do Kostelní Břízy. Volitelně Císařskou cestou (na začátku obce doleva lipovou alejí).

Sokolov

Z Královského Poříčí do Sokolova v současné době přijíždíme po dřevěné lávce a kolem chemických závodů na Staré náměstí, na jehož konci překonámě pomocí mostu parovod a sejdeme na začátek asfaltové cyklostezky, která vede až do Kynšperku.

V Sokolově zatím chybí průjezd městem. A ten se začal stavět na podzim r. 2010 (viz obrázek níže). Plány k výstavbě lze sledovat na stránce plánů města Sokolov.

Začíná výstavba cyklostezky Ohře v Sokolově

V samotném městě vede cyklostezka podél Lobezského potoka k jezeru Michal (lze dále poračovat například do Starého Sedla a tam se napojit na cyklostezku Ohře).

Sokolov-Královské Poříčí

Do Sokolova přijedeme z Citic ke klášteru, pokračujeme po pravém břehu Ohře až k mostu. To již jedeme po nově vybudovaném (r. 2011) průjezdu Sokolovem. Most přejedeme a hend sjedeme dolů a pokračujeme po levém břehu řeky. Po pár stovkách metrů se napojíme na bývalou silnici do Královského Poříčí, která byla opravena a vyhrazena pro potřeby cyklostezky (s výjimkou pro čerpací stanici za vlakovým nádražím).

[ Fotky jsou ve směru Královské Poříčí → Sokolov ]