Rovná

Původní název vyjadřoval polohu obce na rovině. Obec spadala do r. 1850 pod panství v Sokolově a do r. 1873 byla osadou Vranova. Pak již byla samostatnou obcí. Kronika Kostelní Břízy uvádí: „Osada Rovná – dnes socialistická vesnice -, tak i Vranov a Podstrání, nejsou dnes po delimitaci katastru v roce 1968 již našimi osadami, přesto jsou uváděny v historické části obce Kostelní Bříza.“

Kronika Kostelní Břízy k umístění obce: „Původní osada ležela na rovné ploše obce, kde dnes stojí socialistická vesnice Rovná (viz dále). Historikové uvádí, že nějaké neštěstí, snad nemoc, neb povětrnostní podmínky donutily lidy, aby osídlili úbočí na svahu kopce směrem k Bystřině. Tam stála osada Rovná ještě v roce 1945.“

Část zástavby byla zničena v době existence Vojenského prostoru Prameny, zbytek byl srovnán se zemí pak v 50. letech 20. stol. V 60. letech byla ve střední a horní části původní obce postavenan nová Rovná v socialistickém stylu.

Mapa - Rovna

Rok Domů Obyvatel
1869 90 596
1900 91 461
1930 74 348
1961 9 21
2010 28 572

Mapa - tridomi

Zdroje

  • Romana Beranová Vaicová: Zaniklé obce na Sokolovsku. Krajské muzeum Sokolov, 2005.
  • Kronika Kostelní Břízy

Březová: Osady se dočkají kanalizace a čističek

Autor: Bohumil Zeman
Zdroj: MF Dnes, příloha Karlovarský kraj
Dne 17. 1. 2003

Novou kanalizaci a čistírny odpadních vod chce stavět město Březová ve svých osadách Rudolec, Kamenice, Arnoltov, Lobzy a Černý Mlýn. Zdejší obyvatelé mají k dispozici většinou jen septiky a staré čistírny po bývalých státních statcích. Jako první by se měla dočkat osada Rudolec. Stavba bude stát asi čtyři miliony korun. O státní dotace Březová požádá po zpracování projektu v roce 2004. V té době už bude mít radnice podle starosty Miroslava Boudy hotové projekty pro odkanalizování všech osad. Starosta odhadl celkovou investici maximálně na dvacet milionů korun.

Obyvatelé Rovné a okolí už mají pitnou vodu

Autor: Bohumil Zeman
Zdroj: MF Dnes, příloha Karlovarský kraj
Dne 7. 1. 2003

Obyvatelé Rovné a sousedních osad Arnoltov a Kostelní Bříza se dočkali pitné vody. Hygienická stanice v Sokolově po více než třech letech zrušila své nařízení, že v postižených obcích teče jen nekvalitní užitková voda a lidé ji nesmí pít. „Zákaz používání vody jsem zrušili na základě předložených rozborů vzorků. Lidé ji mohou bez obav pít,“ řekla vedoucí hygienické stanice Jindřiška Benešová. Obrat k lepšímu přinesla nově postavená přečerpávací stanice a potrubí, které vodu přivádí z osvědčené nádrže Horka. Dosud byla Rovná zásobována ze zanesené přehrady Krásná Lípa a pitnou vodu lidé brali z přistavených cisteren.

Tři vesnice u Sokolova se dočkaly pitné vody

Autor: Bohumil Zeman
Zdroj: MF Dnes, příloha Karlovarský kraj
Dne 17. 12. 2002

Možná ještě před Vánocemi skončí trápení asi tisícovky obyvatel v obcích Rovná, Kostelní Bříza a Arnoltov, kde od roku 1998 neteče pitná, ale pouze užitková voda. Odborníci včera zahájili v sousedním Rudolci zkušební provoz nového vodovodu a čerpací stanice, která do postižených vesnic konečně přivede pitnou vodu z nádrže Horka. „Chtěli bychom všechno stihnout ještě před svátky, aby lidé měli už na Vánoce vodu kvalitní. Voda ale stále zůstává jako užitková, dokud neproběhnou všechny testy,“ informoval vedoucí provozu Vodohospodářské společnosti Sokolov Robert Klíma.

Technici začali včera v Kostelní Bříze a v Rovné čistit některé komory vodojemů, aby byly připraveny na příjem čisté tekutiny a mohly ji dál posílat do domácností. Odborníci ale varují lidi, aby ještě několik dní vydrželi a vodu nepili, přestože k nim bude putovat z kvalitního zdroje – nádrže Horka (zásobuje většinu Sokolovska). Na Rovné, v Kostelní Bříze a Arnoltově totiž bude zpočátku obsahovat více chloru, než je obvyklé. Vodohospodáři chtějí větším množstvím chemikálií zahubit ve starých částech vodovodu bakterie po nekvalitní vodě. „Je nutné vodovodní řad vydezinfikovat a vymýt, protože voda z Horky je o třídu lepší ,“ uvedl vedoucí stavby Jan Bureš z firmy EKO Karlovy Vary.

„Je třeba udělat to také kvůli tomu, že potrubí jsou vesměs ocelová, chlor nejvíce požírají a my jim ho musíme dodat,“ uvedl vedoucí stavby Jan Bureš z firmy EKO Karlovy Vary. Nový vodovodní přivaděč je čtyři kilometry dlouhý a vede od silnice I/6 přes čerpací stanici v Rudolci do Kostelní Břízy. Tam se napojuje na staré potrubí (měnit se má příští rok) směřující dále na Rovnou. Vodohospodářská společnost zásobuje obce už od roku 1998 pitnou vodou v cisternách. V období mrazů pak v plastových lahvích. Lidé už se nemohou dočkat, až provizorium skončí. „Je to hrozné. Z vodovodu se nedá pít, nedá se z ní vařit. Pro čistou chodíme ke studánce nebo si ji kupujeme v obchodě,“ poznamenala obyvatelka rovné Olga Kováčová. „Není to nic veselého. Vodou z vodovodu bych si ani kafe nezalil. Do cisterny chodím, když potřebuju uvařit polévku nebo čaj,“ přidal se Saša Pišel. Podle starosty Rovné Jaroslava Parůžka ale stejně většina obyvatel užitkovou vodu i přes zákaz hygieniků pije a žádnými zdravotními potížemi nikdo netrpí.