Komise pro integrované obce

Komise pro integrované (přidružené) obce města Březová se schází několikrát ročně a ze svých jednání pořizuje zápisy. Komise nemá rozhodovací pravomoce. Slouží k prohloubení komunikace mezi přidruženými obcemi a městem Březová.