Chráněné stromy

Kostelní Bříza má strom i v názvu. A donedávna bříza na zdejším kostelu skutečně rostla… Rájem stromů je zámecký park, kde byl v rámci celkové renovace na podzim r. 2009 vysazen sekvojovec obrovský. K památným stromům patřil k nim i rozpadlý obr, dub letní, starý 250 let s kmenem o obvodu 636 cm, který dnes odpočívá v parku a jeho zbytky už možná ani nejdou vidět.

Lípy u Vondrů

Kolem kapličky stojí čtyři veliké lípy velkolisté. Stáří 300 let, obvod kmene 273-731cm.

Javory kleny

Dva javory kleny, stáří 200 let, obvod kmene 335 cm a 397 cm.

Lípa u kostela

Lípa velkolistá, stáří 300 let, obvod kmen 560 cm.

Sekvojovec

Viz stránka věnovaná zámeckému parku.

Z fotogalerie