Kostel

Jak napovídá název obce, kostel sv. Petra a Pavla je zcela dominantním symbolem obce Kostelní Bříza. Odnepaměti byl středobodem společenského života. Obyvatelé o něj pečovali a věnovali peníze na jeho údržbu. Silný citový vztah byl po 2. světové válce přerušen, až se koncem 90. let 20. stol. zdálo, že kostel skončí jako jiná památka - zámek, totiž zánikem. Nestalo se tomu tak. Nadace pro děti kostel získala darem od města Březová a provádí jeho opravu. [subpages]