Kostel a Nadace pro děti

Po přečtení stránek na téma kostela sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze (dějiny, kulturní hodnota, osud obcí po r. 1945) si každý uvědomí, že je třeba považovat si lidí, jejichž přičiněním se z ruiny kostela stává pomalu zase přívětivá a majestátní stavba, kterou při cestě od Arnoltova vidíme jakoby usazenou v hnízdě tvořeném obrovskými, početnými a vesměs již památkově chráněnými stromy. Cesta kostela od soukromé stavební firmy do Březové byla letitá a vpravdě trnitá. Chátrání nezadržitelně pokračovalo a k dohodě mezi oběma subjekty došlo na poslední chvíli.

Nadace pro děti

Nadace má sídlo v Březové u Sokolova a webové stránky. Již v roce 2003 byly z jejích prostředků a z příspěvku města Březová zahájeny rozsáhlé práce – opravy krovů, stažení zdí lodě kostela a věže, výměna střešní krytiny na hlavní lodi, rekonstrukce malé věže nad presbytářem, zpevnění základů stavby injektáží a celkové odvodnění.

Záměrem Nadace pro děti je záchrana této kulturní památky a její následné využití pro umístění stálé expozice dokumentů o zaniklých obcích severozápadní části Císařského (Slavkovského) lesa. Projekt je členěn do 3 etap:

  1. Zajištění statiky, oprava krovů a střechy. Tato etapa je z velké části hotova.
  2. Celkové stavební opravy
  3. Zřízení muzea, jehož úkolem bude připomínat si zaniklé obce, jejich obyvatele, staleté
    soužití Čechů a Němců, ale i smutné události válečného a poválečného období. Pro tuto stálou expozici bude rekonstruovaný kostel jistě důstojným místem

Celkový rozpočet projektu přesahuje 15 mil.Kč. Finanční prostředky pocházejí z fondů Nadace pro děti, město Březová přispívá ročně 300 tis. Kč, letos Nadace získala 100 tis. Kč z rozpočtu Karlovarského kraje.