zamecky park – mrtvy sekvojovec 1981

Uschlá sekvoj v K. Bříze. Stav v r. 1981. Foto: S. Wieser.

Napsat komentář