Pálení čarodějnic 2018

Dne 28. 4 2018 uspořádali obyvatelé Kostelní Břízy a přátelé pálení čarodějnic.

Dětský den 2018

Organizace Dětského dne 2018 se ujala Alice Novotná s paní Schubertovou, rodinnými příslušníky a přáteli. Děti putovaly parkem po stanovištích, kde soutěžily o pamlsky.

Dětský den 2018 v zámeckém parku

Pozvánka na Dětský den 2018

Vážení přátelé, přijďte s dětmi na malý dětský den do parku v Kostelní Bříze dne 3. června 2018.

Archivní letecké snímky ze 40. a 60. let 20. století

Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil ve své webové aplikaci Letecké měřické snímky archivní fotografie ze 40. a 60. let 20. století, které byly ve své době pořízeny pro vojenské účely. V této aplikaci již byly k dispozici fotografie ze 30. let a z doby po roce 2000. Dále si můžete prohlížet letecké snímky z 50. let na webu Kontaminace.

Archvivní fotky Kostelní Břízy ze 40. let 20. století

Letecká fotografie Kostelní Břízy z roku 1947

Město Březová koupilo zámek a plánuje nekomerční využití a možná i stavební parcely

Podnikatel Lukman Lukmanov v areálu bývalého a již zcela zdevastovaného zámku v Kostelní Bříza zahájil před lety stavební práce: zbořil seník a střechu nad vepřínem, opravil střechu a patro nad kravínem. Tím to však skončilo, v dalších úpravách nepokračoval. Na podzim 2017 zámek a přilehlé pozemky od podnikatele koupilo za cca 4 mil. Kč město Březová ve snaze ochránit pozemky před nevhodným využitím pro účely zdárného rozvoje obce. V jeho režii proběhlo zplanýrování dvora a protisvahu podél zámku. Budoucí využití se bude týkat fenoménu zaniklých obcí a možna dojde i na stavební parcely.

Zámek a nádvoří

Celý příspěvek

Škodlivé odpady v areálu kasáren v Černém Mlýně

V novinách je možné se dočíst o tom, že v areálu bývalých kasáren v Černém Mlýně jsou skladovány plastové odpady, jež tam navezla firma DERTER s.r.o.:

V této věci nedávno rozhodl Nejvyšší správní soud. Mimojiné se vyjádřil ke složení odpadů na zmíněném místě.

Nejvyšší správní soud rozhodl v právní věci žalobkyně DERTER s. r. o. proti žalovanému Ministerstvo životního prostředí proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 11. 2012, č. j. 1741/530/12/Zm; 86648/ENV/12, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2017,
č. j. 6 A 22/2013 – 118, takto: rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2017, č. j. 6 A 22/2013 – 118, se zrušuje a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Odůvodnění

[1] Žalobkyně, společnost zabývající se nakládáním s odpady, se měla svým jednáním dopustit několika správních deliktů, neboť v provozovně na par. č. 336 v katastrálním území Citice a ve skladu na par. č. 194/3 v katastrálním území Tisová skladovala odpady a nakládala s nimi v rozporu se schváleným provozním řádem. Dále dovážela odpad v podobě plastové drti ze skladu Tisová na pronajatý pozemek, zde ho míchala s popílkem a tuto směs rozhrnovala, aniž by k tomuto pozemku měla povoleno nakládání s odpady.

[21] Pro závěr plynoucí z těchto rozhodnutí, že směs ImplevuStab je odpadem, poskytuje správní spis (zejména skutková zjištění o provedených měřeních) dostatečný podklad, takže jej lze bez potíží ověřit. Dle protokolu ze dne 30. 3. 2012, číslo 335/2012, který obsahuje chemické složení hmoty odebrané z několika míst na dotčeném pozemku, byly překročeny nejvyšší přípustné hodnoty některých škodlivých látek (například arsenu, kadmia, EOX, či olova).

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (PDF)

Hospoda na Kamenici v novém

Město Březová opravilo hospodu na Kamenici. Novou provozovatelkou je paní Fazekašová. V hospůdce je příjemné posezení, dobré pivo (Chodovar), jednodušší jídla, pravidelně tam hraje živá hudba. Otvírací doba – viz stránky Březové.

Vánoční koncert 2015

Zveme na tradiční Vánoční koncert, který se koná v kostele sv. Petra a Pavla 13. 12. 2015 v 18:00. Vystoupí pěvecký sbor Collegium Vocale Jiřího Štrunce, sbormistryně Jarmila Štruncová. Na programu české vánoční písně a koledy, koledy evropských národů a další.