Letní koncert v kostele 2013

Jak již je již dobrým zvykem, pořádá se koncem června v Kostelní Bříze letní koncert. Letos jeho pořádání vychází přesně na svátek patronů kostela sv. Petra a Pavla tedy 29.6.2013. Přijďte si také poslechnout jak zní v kostele skladby Johana Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Haendela, Ludwiga van Beethovena, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Julese Masseneta, Fritze Kreislera a dalších v podání koncertního mistra Vladislava Liněckého – housle a Jarmily Štruncové – klavír. Začátek 19:00 hod, vstupné 80,- Kč.

Stránky pořadatele

UBK_plakA3_Letni_konc13

Krajský projekt na likvidaci bolševníku

Karlovarský kraj je v rámci ČR nejvíce zasaženým regionem invazními rostlinami, jako jsou bolševník, křídlatky a netýkavka. Karlovarský kraj (KVK) již v lokalitě Kosího potoka vyzkoušel, že likvidovat bolševník lze (v letech 2010-2013). Nyní se KVK soustředí na celý kraj, s ambiciózním cílem radikálně omezit výskyt bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté. Rozpočet této akce, jež bude probíhat během tří vegetačních sezón (3 roky), je zhruba 170 milionů Kč (ve výběrovém řízení na zhotovitele ale nejspíš výrazně klesne).

V současné době je hotovo mapování výskytu škodlivých rostlin. Kostelní Bříza je v projektu zmapována takto:

Mapa výskytu invazních rostlin obsahuje i fotografie.

Mapa výskytu invazních rostlin obsahuje i fotografie.

Pokud vlastníte pozemek, na kterém vám roste bolševník (lup ho!), možná jste již dostali dopis s žádostí o souhlas s realizací projektu (tj. aby Vám bolševník mohl KVK likvidovat). Mimochodem různých vlastníků, s nimiž musí manažeři projektu jednat, je celkem 4800.

V současné době probíhá sběr nabídek firem na likvidaci rostlin ve všech 29 částech, do nichž byl projekt rozdělen. Kostelní Bříza spadá do části Sokolovsko-jih. Výběrové řízení je vyvěšeno na profilu zadavatele KVK. Novela zákona o veřejných zakázkách bohužel nařídila prodloužit různé lhůty, a tak se posunul předpokládaný termín zahájení likvidace rostlin do vegetační sezóny. RNDr. Lenka Pocová popsala postup, když výběrové řízení proběhne zcela bez problémů: „Práce zahájíme v průběhu července, bolševníky se co nejrychleji posekají a tam, kde se smí použít chemie, se pak stříknou. Další roky (2014 – 2015) se již bude postupovat normálně od časného jara.“

V případě, že ve výběrovém řízení dojde ke zdržení, např. odvolání se neúspěšného zájemce, bude Karlovarský kraj stát před rozhodováním, zda riskovat, že za dvě vegetační sezóny místo původně plánovaných tří nedosáhne stanoveného poklesu výměr s výskytem invazních rostlin. V takové situaci by musel vracet dotaci.

Některé významné podniky v Karlovarském kraji projekt finančně podpořily, např. Sokolovská uhelná a Povodí Ohře, a žádný podnik projektu nebrání.

V případě, že se projekt uskuteční, můžeme očekávat skok ve snaze omezit výskyt bolševníku. Ale hlavní práce bude stejně na samotných vlastnících. Ti se o své pozemky musí sami starat!

Popisovaný projekt Karlovarského kraje je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí.

Nové zábradlí na kůru

V kostele sv. Petra a Pavla je od března nainstalováno nové zábradlí na kůru. Ing. Číhal z Nadace pro děti nám sdělil podrobnosti: „Renovaci zachovalé malé části starého zábradlí a doplnění o repliky zbylé části provedla firma Josefa Faltuse z Orlických hor.“ Kostel se ovšem potýká i s nepříjemnostmi. Tentokrát se zatím neznámý nenechavec snažil ukrást měděnou krytinu střechy krypty (foto zde). V kostele už proběhla první svatba r. 2013.

Foto: V. Číhal

Foto: V. Číhal

Druhé výročí U Bílého koníka v rytmu čači

Dne 15. 2. 2013 se v restauraci U Bílého koníka uskutečnila oslava druhého výročí zahájení provozu této výjimečné restaurace. Návštěvníky večerem provedl v roli moderátora Martin Tuch. Pan Číhal ve své řeči především pochválil kuchaře, kteří svým uměním a svědomitým přístupem vytváří základ kvalitních služeb restaurace. za hosty promluvil Ladislav Sedláček, člen rady a zastupitelstva města Sokolov. Následoval zlatý hřeb večera, taneční vložka v podání Jana Ondera a Lucie Hunčárové. Známá dvojice předvedla svou přípravu na mistrovství republiky. Dalšími zlatými hřeby večera byly například raut, přednáška o vínech, vystoupení sommeliéra a ochutnáva vín.

IMG_4644

Bílému koníkovi přejeme další úspěšný rok.

Z historie obce (2/2013)

Na stránkách Kirchenbirk najdete zajímavé články:

Dokumenty z věže kostela

Překlad kompletní sady dokumentů nalezených při opravě kopule kostela v cibule. Například k době z první republiky:

„Obec Kostelní Bříza má v současnosti 57 domovních čísel a 351 obyvatel. Je sídlem obvodního lékaře (MUDr. Josef Novotný) a četnické stanice a poštovního úřadu. V roce 1930 bylo v obci zavedeno elektrické osvětlení a proud, což obec provedla sama. V nejbližší době má být v obci zřízena telefonní stanice.“

Cibule

Další články

Den stromů v Kostelní Bříze a okolí

Zajímavou reportáž z akce milovníků přírody si přečtěte na stránkách Zeleného dědka.

V sobotu 20. října v Kostelní Bříze u hřbitova začínala vycházka zájemců o staré, věkovité a památné stromy této severní části Slavkovského lesa. Něco málo přes třicet zájemců pocházelo především ze Sokolovska, coby ašští zástupci a současně členové ZD jsme obrejlovali celou akci s Vildou. Odborný garant, průvodce a organizátor celé akce RNDr. Jaroslav Michálek, botanik, pracovník Krajského muzea Sokolov

Svatohubertské vytrubování 2012

Již druhým rokem si budete moci před kostelem sv. Petra a Pavla vyslechnout umění trubačů. Sbor Střední lesnické školy ve Žluticích Žluťásek pod vedením paní Evy Hanušové předvede nejen provozní troubení užívané při společných honech, ale zahraje i skladby staré i moderní lovecké hudby a část svatohubertské mše. Na závěr pak hudbu z pohádek a filmů. V resturaci U Bílého koníka pak můžete okusit některý z pokrmů ze svatohubertských zvěřinových hodů. Začátek představení 3. listopadu v 15 hod.

hubert12