Myslivna Třídomí, sv. Mikuláš a Krudum

Procházka od Komářích rybníků pokračuje podél potoka tekoucího z Komářího rybníku po žluté značce KČT k myslivně Třídomí, zpoza které již vykukuje tajemný vrch Krudum. Putování pokračuje dále po žluté kolem informačních tabulí o těžbě vzácných kovů až ke zbytkům kostela sv. Mikuláše nad Hruškovou. Ten byl objeven poměrně nedávno v rámci archeologického průzkumu. Celý příspěvek

U Komářích rybníků

Komáří rybníky (přesněji menší Komáří rybník a větší Nový rybník) pochází z doby středověkého hornictví. Jak nám sděluje stránka o Slavkovském lesu, „byly založeny v roce 1514, aby posílily přítok vody do Puškařovské strouhy, která sloužila k pohonu důlních zařízení a propírání cínových rud v okolí Krásna a Horního Slavkova.“ Koupání je v nich na jedničku. Celý příspěvek

Důl Jeroným a Podstrání, léto r. 2010

Oblast Slavkovského lesa, zvláště pak prostor mezi Horním Slavkovem, Krásnem a Prameny, patří k revírům s nejstraší tradicí těžby cínových rud v Evropě. Jednou z významných lokalit je ložisko Jeroným v Čisté, kde byla ruda s přestávkami těžena od 16. století do konce první světové války. Část stařin byla při geologickém průzkumu otevřena v 60. letech, druhou nalezl pan František Paroh v roce 1982. … Zbytek textu z informační tabule si přečtěte přímo na místě poblíž silnice z Podstrání do Krásna před horizontem kopce z Podstrání. Celý příspěvek