U Komářích rybníků

Komáří rybníky (přesněji menší Komáří rybník a větší Nový rybník) pochází z doby středověkého hornictví. Jak nám sděluje stránka o Slavkovském lesu, „byly založeny v roce 1514, aby posílily přítok vody do Puškařovské strouhy, která sloužila k pohonu důlních zařízení a propírání cínových rud v okolí Krásna a Horního Slavkova.“ Koupání je v nich na jedničku. Celý příspěvek