Občan Karel Höger

  • Zdroj: Svobodné slovo, 3. 7. 1974
  • Zaslal: V. Č.

KOSTELNÍ BŘÍZA není obec jen tak ledajaká. Historické anály se o ní zmiňují již ve 13. století, protože tenkrát lauchtenberští markrabí propůjčili panství s mnoha obcemi – mezi nimiž byla i Kostelní Bříza – kynžvartským rytířům. Od těch dob uplynula pěkná řádka let. V obci žije necelá třístovka obyvatel. Toto množství není zřejmě ani tak důležitě, protože za poslední dva roky tu lidé vytvořili v Akci Z dílo v hodnotě skoro půl milionu korun.

Předseda MNV v Kostelní Břize Z. Bezděkovský s tajemníkem J. Hálou odevzdávají národníma umělci K. Högerovi čestné občanství.

Tolik snad na úvod, je třeba Kostelní Břízu představit, protože právě ona byla dějištěm onoho zřídkavého slavnostního aktu. Lidem od filmu učarovala zdejší krajina. Režiséru V. Čechovi a kameramanovi R. Miličovi dokonce natolik, že do tohoto poklidného zákoutí zasadili děj hned dvou hraných filmů. V jednom z nich hraje národní umělec K. Höger.

Toho dne se prozradilo, žea mistr má narozeniny. Pětašedesátka je jubileum kulaté a nutno je důstojně oslavit. Filmový štáb si na oslavě dal záležet, úvodní „hobl“ se sice příliš nevydařil, ale přípitek přinesl slavnostní ráz a s polibkem i s náručí polního kvítí přišly dívky z komparsu. Ale to už se v místní radnici rodilo překvapení. Pak se před jejím vchodem objevili tajemník s předsedou. Nechyběl místní kronikář s kyticí pivoněk a taky filmový štáb s režisérem i herci, přilákaný řízným pochodem hlučného rozhlasu.

„Vážený mistře,“ začal předseda, „u příležitostí vašich pětašedesátých narozenin se rada MNV rozhodla jmenovat vás čestným občanem naší obce. Jestli vás můžeme něčím obdarovat, pak je to ujištění, že kdykoliv k nám přijedete, najdete zde nejen přístřeší, ale i lidi, kteří vás mají rádi.“

Nastalo ticho, jež rušilo jen cvakání spouště fotoaparátu. Potom si Karel Höger, s očima vlhkýma dojetím, stiskl pravici s oběma zástupci obce. Ke dvěma vysokým vyznamenáním, jichž se mu k životnímu jubileu dostalo, přibylo ještě jedno. Na pohled prosté, však neméně důstojné. Malá, neznámá obec na Sokolovsku ho přijala do svého středu.

Kostelní Bříza opravdu není obec jen tak ledajaká. Do dějin vstoupila prý ve třináctém století. O půl tisíciletí později její obyvatelé propůjčili čestné občanství umělci, jenž vyšel z lidu, a který svou prací po celá léta lidu sloužil. Místní kronika je bohatší o další stránku…