Návrh horní návsi

Je hotový návrh na rekonstrukci návsi v Kostelní Bříze, lze si jej prohlédnout ve vývěsní skříňce u obchodu. Jedná se o část návsi nad silnicí směrem k polesí a Kamenici, část pod silnicí bude mít v režii nejspíš majitel hospody, ještě nejsou bližší informace.