Celostátní výstava mláďat králíků

Vážení přátelé, přítelkyně, vážení spoluobčané,

Ústřední odborná komise chovatelů králíků Praha pověřilo základní organizaci Českého svazu chovatelů Kostelní Bříza uspořádáním 38. celostátní výstavy mláďat králíků v roce 2008. Výstava se uskuteční 12. a 13. září 2008. Po dohodě s MěÚ Březová budou výstavní exponáty umístěny v pěší zóně a na školním hřišti v Březové u Sokolova.

Je to poprvé v historii, kdy se tato vrcholná celostátní králíkářská výstava koná v této západočeské oblasti. Kromě králíků z celé České republiky, chceme návštěvníkům ukázat expozici drůbeže a holubů z našich okresů Karlovarského kraje. Jednáme i o účasti chovatelů králíků z Bavorska a ze Saska.

Přípravě této výstavy věnuje základní organizace Kostelní Bříza hlavní pozornost již od poloviny loňského roku. Jsme si vědomi, že na rozsah této výstavy budeme potřebovat pomoc všech základních organizací okresů Cheb, Karlovy Vary a hlavně Sokolova. Za tímto účelem jsme již svolali přední funkcionáře z těchto okresů a projednali postup prací v přípravě této výstavy.

Od poloviny loňského roku jsme zahájili jednání s MěÚ Březová o spolupráci v přípravě této celostátní výstavy. Bez pomoci města a jeho orgánů, bychom výstavu byli schopni těžko uspořádat. Proto bychom již nyní chtěli poděkovat starostovi Miroslavu Boudovi za jeho pomoc. Jeho bohaté zkušenosti s podobnými akcemi nám pomohou a přispějí k úspěšné realizaci této výstavy.

Při posledních pěti celostátních výstavách bylo vždy vystaveno přes čtyři tisíce králíků. Zda bude tento počet dosažen i letos u nás, bude jen a jen záležet na vystavovatelích. Po provedeném posouzení zvířat, bude na každé pětadvacáté zvíře udělena čestná cena. Pro nejlepší jedince v určitých plemenech bude udělen titul mistr ČR na čtyřčlennou kolekci a šampión ČR na jednotlivce, který dosáhne bodové ocenění 96 bodů a více. Dále mohou být uděleny poháry na kolekce a jednotlivce dle přání sponzorů, kteří tyto poháry darují.

Dále bychom se chtěli obrátit na širokou chovatelskou veřejnost, na vystavovatele, na občany, ale hlavně na podnikatele a společnosti, aby podpořili tuto naší největší chovatelskou akci v tomto regionu a podle jejich možností přispěli hmotně, finančně, poskytnutím pohárů na nejlepší vystavená zvířata a hlavně pak při samotné výstavě jejich návštěvou.

Soubory ke stažení: výstavní podmínky

Zens Herbert
předseda ZO ČSCH
KOSTELNÍ BŘÍZA

Napsat komentář