Slunečnice

Změna zemědělské politiky ČSSR v šedesátých letech zasáhla i do života na Kostelní Bříze. My děti jsme to vnímaly úplně jinak.

Základní požadavek, vypěstovat pro republiku soběstačné množství obilí, byl splněn. Čtvrtina produkčních ploch bude využita na výrobu objemových krmiv. Pro Kostelní Břízu to znamenalo osetí polí směskami vhodnými pro silážování. Osivo směsek se připravovalo, mimo jiné, na provizorní sýpce v bývalém kostele. Tam se vážily a míchaly složky osiva. Důležitou výživovou složkou je i slunečnice.

Je nutné připomenout, že v této době žili v obcích dělníci a brigádníci z východních a jihovýchodních částí Slovenska. Ti jak přišli k semenům slunečnice, už jím plnili kapsy a sáčky od svačin. S rozkoší předváděli louskání semen v puse a plivání šlupicek kolem sebe. Nic jim nevadilo, že osivo je před výsevem mořené jedovatými látkami.

Okamžitě strhli k louskání slunečnicových semínek kde koho. My, co jsme neuměli semínko vylousknou a oddělit šlupicky jazykem, jsme k louskání využívali ústa i obě ruce. Ale jadérka nám chutnala. K semínkům sedalo dostat jen obtížně.Buď škemrat od lidí, kteří na sýpce pracovali nebo nebezpečně se do sýpky vloupat. Přitom jsme šplhali po vyřazených plochých popruzích.

Lidi, co louskali nemytá semínka měli napuchlou pusu a rty a připomínali černošskou populaci. My jsme si slunečnice propírali vlažnou vodou a nechali jeden den proschnout a na kamnech chvíli pražili. Jednak šla semínka lépe louskat a měla lepší chuť.

Celá obec byla plná slunečnicových slupiček. Na ulici, na zastávce, před hospodou a obchodem, nemluvě o prostorách statku.

Tajemník místního národního výboru Brožek si z toho důvodu do úřadu pořídil pro klienty “plivátko.”

Až po létech jsem podobně “nastláno” pozoroval na Ukrajinském venkově v okolí slavného města Poltava.

V letních měsících se na polích vlnilo, o několik slunečnic méně. Zlatá barva zářila jak na slunci tak i v mrholivém dešti. Do pole se zakously řezačky a přeměnily slunečnice na omamnou voňavou hmotu – základ siláže.

2. 2. 2008

autor: Ing. Schubert

Napsat komentář