Letecké snímky z r. 1952

Unikátní mapová aplikace je dostupná na stránkách kontaminace.cenia.cz. Můžete si v ní tak jako v obyčených mapách prohlížet Českou republiku a přepínat podklady. Jedinečnost této aplikace spočívá v tom, že nabízí podklad, který vznikl na základě leteckého snímkování z padesátých let 20. století. Data do mapy poskytl Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška.

Letecký snímek Kostelní Břízy z r. 1952. Na polích vidíme vojenské ubikace.

Pro Kostelní Břízu je tato mapová aplikace důležitá proto, že si můžeme prohlédnout dnes zaniklé obce těsně před tím, než je se zemí srovnaly vojenské operace ve Vojenském výcvikovém táboru Prameny. Mapa umožňuje přepínat mezi leteckými snímky z r. 1952 a 2008 (odhad). Příklad jsou snímky Kostelní Břízy v tomto příspěvku.

Letecký snímek K. B. z r. 2008 (odhad).

Aplikaci jsem objevil díky serveru Technické památky.

Další zajímavé pohledy shora lze nalézt na císařských otiscích stabilního katastru z let 1824-1843 dostupných v měřítku 1:2880. Kostelní Bříza je na nich mapována v r. 1841. Mapový list má č. 3381-3 a můžete si jej, tak jako snímky z . 1952, objednat (návod, .DOC)

Stabilní katastr, r. 1841

Dále je k dispozici mapa z let 1836-52 z Františkovo mapování.

Někdy v letech 1836-1852

Napsat komentář