Svobodné slovo o Högerovi

Předseda MNV v Kostelní Břize Z. Bezděkovský s tajemníkem J. Hálou odevzdávají národníma umělci K. Högerovi čestné občanství.

Dne 14. 6. 1974: „My, rada starších obce Kostelní Břízy, spolu se vším lidem zbrojným s dělným i příslušníky cechův rolnických a lesnických“ rozhodli, že si přejeme, bys ctný mistře, Karle z rodu slovutných Högerů…“ (viz r. 1974) Tušíte správně, jedná se o jmenování herce Karla Högera čestným občanem Kostelní Břízy. V. Číhal nám poslal článek ze Svobodného slova Občan Karel Höger (7/1974), kde se o aktu jmenování můžeme dočíst. Zajímavá je informace, že v té době měla obec 300 obyvatel. A takto vypadala na fotkách.

Napsat komentář