Elektrárna Tisová a okolí od Kostelní Břízy (5/2019)

Pohledy na elektrárnu, jezero Medard, výsypku Silvestr a lesy od Kostelní Břízy.