Okolní vsi

Rudolec

Z dějin Rudolce: Osada Rudolec, původní název z roku 1970, souvisí s jménem jeho zakladatele. Rudolec patříval k sokolovskému panství. Koncem 19. století zde bylo založeno malé hnědouhelné těžařstvo „Antonín“, kterému patřily některé důlní míry v okolí Tisové. Jeho majetek však přešel brzy do rukou akciové společnosti Dolových a průmyslových závodů, dříve J. D. Statek v Dolním Rychnově. V Rudolci bývaly dvě cihelny a stará škola, v níž původně učili, a to jen v zimě, vysloužilí vojáci. Od roku 1827 zde však začalo pravidelné vyučování a v roce 1846 dostala škola vlastní budovu, nynější č. p. 37.

WWW stránky: Rudolec.info.

Kamenice

Ještě o něco menší vesnička než Kostelní Bříza…

Arnoltov

Z dějin Arnoltova: Osada Arnoltov, původně Arnitzgrün, neb Arnoldsgrün souvisí se jménem prvního osadníka Arnolda. Původně se objevuje v seznamu kynšperských (Leuchtenberských) lén kolem roku 1370. Na počátku 17. století patřila pánu z Arlesgrünu. Dlouho tvořil Arnoltov s nejbližším okolím samostatné rytířské panství, až je v roce 1765 hrabě Cavenaghprodal Janu Václavu Turbovi, majiteli Kostelní Břízy. Ze staré doby se zachoval Empírový zámeček Špígl, po němž je pojmenována i místní část osady Arnoltova na Špígl.

Arnoltovským rytířům patřila na přelomu 18. a 19. století Kostelní Bříza. V osadě Arnoltov se nachází židovský hřbitov, který není v seznamu chráněných památek.

Rovná

Z dějin Rovné: První záznamy uvádí osadu Rovná okolo roku 1370. Jmenovala se Ebmeth (do r.l947; pak změna názvu – ÚV navrhoval název Plánice), což znamená rovinu. Původní osada ležela na rovné ploše obce, kde dnes stojí „nová“ socialistická vesnice Rovná. Historikové uvádí, že nějaké neštěstí, snad nemoc, neb povětrnostní podmínky donutily lidy, aby osídlili úbočí na svahu kopce směrem k Bystřině. Tam stála osada Rovná ještě v roce 1945.

Ves patřívala farností k Vranovu a původně stávala na jiném místě. V r.1785 měla 52 domů, v R. 1847 uváděl SOMMER název Ebmeth nebo Ebenov, 87 chalup, 687 obyvatel, panský dvůr, hospodu a opuštěné doly na olovo. Po válce měla obec stejný osud jako okolí. V 60.letech se tu začala budovat moderní obec a l. ledna 1969 vznikl vlastní Místní národní výbor – dnes je místo centrem zemědělské výroby celé oblasti a sídlem vedení odštěpného závodu Státních statků Sokolov.

Internetové stránky www.rovna.eu.