Lítovská výsypka

Lítovská výsypka je umístěna mezi obcemi Habartov, Lítov a Chlum sv. Maří. Vznikla jako vnější výsypka hnědouhelných dolů Medard a Libík, které jsou v r. 2010 zatápěny vodou z Ohře, aby vzniklo jezero. Jejich území se rozkládalo mezi Svatavou, Sokolovem, Bukovany a Habartovem. Jelikož v nich nešlo vytvořit výsypku vnitřní (skrývka se ukládá za postupující těžební stroje), musela být skrývka přesouvána jinam. Podobně vznikla Velká podkrušnohorksá výsypka – jako vnější výsypka dolu Jiří (u Lomnice).

Množství skrývky zvýšilo nadmořskou výšku území z 450-540 m.n.m. až na 570 m. Rozloha výsypky a vytěženého lomu Boden je 723 hektarů. Lom Boden se rozkládal nalevo podél dnešní silnice z Habartova do Lítova. Dnes jsou na jeho místě dvě jezera, Boden a Prokop.

Po výsypce vede krátká naučná stezka s pěti zastaveními okolo tzv. amfiteátru, což je terénní sníženina vyplněná vodou. Na výsypce si můžeme připadat jako na měsíci. Půda zde má zvláštní barvu, rostou zde rozmanité druhy rostlin. Na zemi nacházíme zajímavé kamínky a vidíme erozní rýhy. Otázky jistě vyvolá jílovec s charakteristickým lístkovým rozpadem…. je to uhlí, nebo to není uhlí?

Voda si cestu vždycky najde

Na výsypku se dostaneme např. od autobusové zastávky v Chlumu sv. Maří. Ulice Mírová nás zavede k první zastávce naučné stezky. Přes výsypku nás cesty navedou k nádržím Boden a Prokop u Habartova, kolem nichž vede asfaltová dráhap ro in-line bruslaře. Z výsypky je výborný rozhled do okolí.