Krásná Lípa

české pojmenování z r. 1923 vychází z německého, které vystihuje polohu v blízkosti stromu – krásné lípy. V době osamostatnění v r. 1850 obec patřila ke statku rodiny Starcků. Koncem 1. pol. 20. stol. byl katastr obce zařazen do vojenského újezdu Prameny. V 60. letech 20. století byla část katastru zatopena vodou vodárenské nádrže Rovná.

V Krásné Lípě stával zámek, jehož počátky zeřjmě sahají až do 16. stol. Podobně jako v mladším zámku v Kostelní Bříze náležel k němu panský dvůr, pivovar a hospodářské budovy. Dnes si můžeme prohlédnout zasypané sklepní prostory a kamenná koryta hospodářských budov. Citujme kroniku Kostelní Břízy: „Zámek v Krásné Lípě byl postaven roku 1588 bratry Sstampachowými. Pak patřil rytíři Wolgangu ze Schönau.“ Kolem zámku vedla cesta do Kostelní Břízy. Dodnes u ní stojí mohutná lípa a vedle ní podstavec křížku.

Nedaleko obce stál na potoce Velká Libava mlýn a hamr. V letech 1826-1837 stála v obci železná huť, která tavila v okolí těženou železnou rudu,

V Krásné Lípě žila do konce 18. století židovská komunita, kterou dodnes připomíná poměrně zachovalý židovský hřbitov ve stráni nad přehradou.

K obci patřily osady Týmov a Zadní Domky, mlýny Böhmmühle (Pichlmühle), kovárna Waffenschmiede a skupiny domků Grundhäuser a Waldhäuser.

Mapa - Krasna Lipa

Rok Domů Obyvatel
1869 124 743
1900 119 634
1930 99 517
2010 1 2

Zdroje

  • Romana Beranová Vaicová: Zaniklé obce na Sokolovsku. Krajské muzeum Sokolov, 2005.
  • Kronika Kostelní Břízy

1 komentář u „Krásná Lípa

Napsat komentář